„A 2013/14-es tanĂ©vet megnyitom…”
2013. szeptember 9., unideb.hu

Hagyományosan a Fõnix csarnokban rendezte ünnepi tanévnyitó szenátusi ülését a szeptember 8-án a Debreceni Egyetem.

8120 hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2013/14-es tanévben állami ösztöndíjas és önköltséges, költségtérítéses, nappali és levelezõ, valamint angol nyelvĂ» és PhD képzésben az egyetemen, amely továbbra is megõrizte népszerĂ»ségét a hazai felsõoktatási intézmények között - mondta tanévnyitó beszédében Szilvássy Zoltán. A rektor az új vezetés stratégiai céljai közül kiemelten hangsúlyozta, hogy a kiemelt kutatóegyetemi státusszal rendelkezõ Debreceni Egyetem bejusson a hazai felsõoktatási intézmények „elit klubja” mellett a világ 200 legjobb egyetemének rangsorába is

.Az ünnepséget az egyetem vezetése mellett megtisztelte jelenlétével díszvendégként Klinghammer István, az Emberi Erõforrások Minisztérium felsõoktatási államtitkára és Kósa Lajos, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere.- Az egyetem tükrözi az oktatáspolitika minõségét - jelentette ki Klinghammer István. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány elhatározása alapján a magyar felsõoktatásban tart az átalakulás: megújul a fõiskolai és az egyetemi intézményhálózat. Az egyetemi autonómiáról Eötvös Loránd gondolatait idézve kijelentette: az együttes tudományos gondolkodás közösségi igényének szervezeti megnyilvánulása nem pusztán jog, hanem egyben kötelesség is. Kiemelte: a Debreceni Egyetem országos jelentõségĂ» intézmény, a hazai felsõoktatás egyik pillére, a hazai tudományosság és oktatás meghatározó mĂ»helye.

Az ünnepség része volt az elsõéves hallgatók eskütétele (Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum, Tudományegyetemi Karok), majd karonként - jelképesen - egy-egy hallgató személyesen vehette át tanulmányi füzetét a kar dékánjától. - Önök ezzel a felemelõ aktussal a Debreceni Egyetem polgárai lettek, s felruháztattak mindazokkal a jogokkal, amelyek az egyetemi polgárokat megilletik. A jogok mellett azonban számos írott és íratlan szabály, etikai, magatartási kötelezettség betartása teremti meg a jogok és kötelességek harmóniáját - köszöntötte az elsõéves hallgatókat Szilvássy Zoltán rektor.

Kósa Lajos ünnepi beszédében kiemelte: a legjobbnak kell lenni, ennél kisebb célt a Debreceni Egyetem sem tĂ»zhet ki maga elé. Debrecen mindig édes gyermekének tekintette az egyetemet - fĂ»zte hozzá Debrecen polgármestere, hozzátéve, hogy a városnak kulcsszerepet kell vállalnia abban, hogy az egyetem sikeres legyen. Véleménye szerint folytatni kell az egyetemi integrációt, a párhuzamosságok megszüntetését, példaként említve a város és az egyetem egészségügyi ellátórendszerét.

Az egyetem Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) nevében Körösparti Péter mondott beszédet, amelyben kiemelte: a gólyák a legjobb döntésüket akkor hozták meg, amikor továbbtanulásuk helyszínéül a Debreceni Egyetemet választották, hiszen itt új és felújított épületekben tanulhatnak olyan oktatóktól, akik tudományos teljesítményük elismeréseképpen kutatóegyetemi címet hoztak az intézménynek, amelynek képzési és tudományos kínálata páratlan az országban - hangsúlyozta a HÖk elnöke.

A tanévnyitó keretében Szilvássy Zoltán rektor jubileumi diplomákat adott át az 50, illetve 60 évvel ezelõtt végzett egykori hallgatók részére. Aranydiplomát Ballai Pál, Báthori István, Kovács László és Süveges Ildikó, gyémántdiplomát Boda Istvánné Porkoláb Judit és Csikai Gyula vehetett át. Nevükben Kovács László mondott ünnepi beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy az itt tanultak tették lehetõvé számukra az értelmiségi szerepvállalást, az ország felemelkedésében való aktív részvételt. Az elsõéveseket pedig arra biztatta, hogy használják ki az egyetem nyújtotta lehetõségeket, mert az itt megszerzett tudás színvonala, az alkalmazás készségének mértéke évtizedekre határozhatja meg társadalmi helyzetüket.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyĂ»lése által alapított „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis” Díjat (A Debreceni Egyetem Hallgatóiért Díj) idén Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának HÖOK) leköszönt elnöke vehette át Körösparti Pétertõl, a DE HÖK elnökétõl, a HÖOK ügyvezetõ elnökétõl.

Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget a Fõnix csarnokban.