A balti kincs
2016. május 24., forrás:Egyetemi Élet

Észtország gazdasági csodaként híresült el a 2000-es évek eleji gazdasági növekedése miatt, pedig az országnak a rendszerváltás után hatalmas akadályokkal kellett szembenéznie. A fejletlen infrastruktúra, a túliparosodott gazdasági szerkezet sok problémát okozott a kormánynak, és tudták, hogy gyors és intenzív fejlődés kell apró országuknak, hogy fel tudják venni a versenyt a nyugat-európai államokkal. A rendszerváltás után, és az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges reformok meghozták a maguk gyümölcsét, ezt három ranglistán is megfigyelhetjük. A régen elnyomott, tervgazdálkodó ország mára a 175 CEE régió közül a 28. korrupciómentes gazdasága, a világ 11. gazdaságilag legszabadabb állama és az IMF- Ease of Doing Bussiness besorolásában 189 országból a 22. helyén található.

Ha új vállalkozásba kezdünk, számos tényezőt kell figyelembe vennünk, amiket még jobban szemügyre kell venni, ha külföldön akarunk szerencsét próbálni. Politikailag stabil az ország? Milyen földrajzi előnyökkel rendelkezik más országokhoz képest? Van lehetőség exportálni a termékünket? Mennyire támogatja gazdaságpolitikája a friss vállalkozásokat? Milyen kedvezményekkel élhet egy-egy cég? Milyenek a bankolási lehetőségek? Milyen munkaerőpiaccal rendelkezik egy ország? Észtország tökéletes hely, ha vállalkozást szeretnénk alapítani több szempontból is.

 A kedvező földrajzi elhelyezkedéssel rendelkező parányi ország a rendszerváltás óta intenzív fejlődésnek indult. A piacgazdaság kezdetén a szoros orosz kötődés megszűnt és a gazdaságilag fontos KGST-s kapcsolatok a szocializmussal együtt a mélybe zuhantak. A 90-es évektől a szabadkereskedelmi egyezményekkel, majd az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások révén szoros gazdasági kapcsolatokat sikerült kiépítenie a skandináv és nyugat-európai országokkal, mint például Svédország, Finnország, Németország. Elhelyezkedését kihasználva nemcsak a szomszédos balti országok és az Unió, hanem Oroszország is megmaradt fontos gazdasági partnernek, ezáltal a fogyasztók még szélesebb választékú termékskálán válogathatnak.  Legfontosabb export termékeik közé tartoznak gépek és berendezések, fa-és papíripari, élelmiszeripari és vegyi termékek.

Az infrastruktúra mára nagyon fejletté vált, ami kedvez a vállalkozásoknak. Hatékony úthálózatuk az egész országot behálózza, emellett megemlítésre méltó a vasúthálózatuk, ami legfőképp Oroszországgal áll összeköttetésben a gyorsabb cserék lebonyolítások miatt. Az északi jégmentes kikötők fontos összeköttetések kelet és nyugat között. A balti állam ezen kívül a nemzetközi repülőhálózat része, így közvetlen járatokkal juthatunk el számtalan európai városba.

A rendszerváltás után az ország szinte a nulláról kezdte el rögös útját a piacgazdaság felé. A reformok szükségessé váltak. Egyik legjelentősebb változáson az adópolitika ment át. Az észt adórendszer egyszerű és könnyen kezelhető, nem olyan, mint hazánkban. Széles adóalapok, alacsony ráták és számos adómentesség jellemzi. A kormány támogatja a vállalkozások elindítását, a cél egy innovatív ország létrehozása, emellett az adórendszerben hozott újításokkal a cégek az üzleti világ virágkorában működhetnek. Az adómentesség egyik leggyakoribb példája az ÁFA-mentesség. A vállalatok, Magyarországhoz hasonlóan akkor vehetik igénybe a kedvezményt, ha szolgáltatásnak nem minősül tevékenységük, vagy az Európai Közösségen belül értékesítik terméküket, vagy exportálják egy harmadik, Európai Közösségen kívüli területre. 2000-tól külön a vállalkozóknak alakítottak ki egy egyedi vállalkozói adórendszert, ami még hatékonyabbá teszi az adóbevallást. A bevallást internetes alkalmazásokkal segítik, ezt jól szemlélteti, hogy 2014-ben a bevallások 95,4%-a online készültek el. Az adópolitkai reformok nagyon sikeresek lettek. Ezt a Tax Foundation szervezet által összeállított statisztika is mutatja: az OECD tagországok közötti adóterhek szerinti rangsorban, Észtország 2015-ben az első .

Innovációs újításokra az egyik legjobb példa a telekommunikáció kialakítása, mivel a gazdasági csoda mára a világ egyik legmodernebb elektronikai kommunikációjával rendelkezik. Kevesen tudják, de Észtországból indult a Skype sikertörténete is, mára az egész országot az internet és a cyber világ teljesen behálózza. Ez nemcsak környezetbarát alternatíva, hanem az ügyintézés folyamatát is látványosan lerövidíti. A gyorsabb adminisztratív feladatok elvégzésére szolgáló digitális aláírás, az ID kártya, a web alapú projektek, valamint a szinte mindenhol elérhető internet. Ezen kívül kiemelkedő az eKormányzat, valamint az ország cyber biztonsági rendszere.

A számítógépes rendszerek nemcsak az ügyintézésben vannak jelen, hanem az oktatásban is. A gyerekek már óvodás koruktól kezdve játékosan megismerkednek a programozás alapjaival, így betekintést nyerhetnek egy másik világba. Sokakban kétségeket kelthet ez az oktatási módszer, de az eredmények mást mutatnak. A Worldcrunch-nak nyilatkozó informatikatanár szerint ezek a diákok matematikából is jobbak és a logikai készségeik is fejlettebbek lesznek. Ennek látható eredményeit a PISA felmérésekben figyelhetjük meg, amiben az ország egyre jobban teljesít. A 2012-es adatok alapján már élmezőnyben, 1-2. helyen találhatóak az észt diákok szövegértés és matematika terén egyaránt. Az Oktatási Hivatal az alábbiakat mondta: „Az élen elsősorban a távol-keleti és angolszász résztvevők végeztek, az egyetlen más kategóriába tartozó oktatási rendszer az 1–10. helyezési tartományban Észtország. (...) Oktatási rendszerünk eredménye az átlag alattiak közé tartozik, 450 képességpont. Átlagpontszámunk nem különbözik Izrael és Chile eredményétől. Nincs olyan OECD-ország a résztvevők között, amelynél statisztikailag mérhetően jobban teljesítettünk volna, a három nálunk is kevésbé sikeres partnerország Brazília, az Arab Emírségek és Kolumbia.”

A világ egyik legrugalmasabb munkaerőpiacával rendelkezik Észtország, ahol a szakképzettség és a motiváltság uralkodik. Az országban a szakszervezetek és a munkavállalók között harmónia van, így ritkaságnak számít a sztrájk is. Az emberek alkalmazkodó és jó teljesítőképességük miatt sikerült az országnak gyorsan kilábalnia mind a rendszerváltás, mind a pénzügyi válság miatti gazdasági mélypontból.

Az észt bankrendszer a nyolcvanas évek végéig a szovjet egyszintű bankrendszer része volt, majd az ország részt vett a Szovjetunió utolsó éveinek bankreformjaiban, amelyek magukba foglalták specializált állami bankok és néhány új kereskedelmi bank megalapítását, többek között néhány magánbankét is. Az észt központi bank a bankrendszerbe való külföldi befektetéseket azért ösztönzi, mert ez növeli a versenyt az észt bankok között és emeli a bankok színvonalát. Mára a kontinens egyik legelismertebb bankrendszere közé sorolható. 2011 óta az ország csatlakozott az euró övezethez, ami pozitív hatással volt a rendszerre, még megbízhatóbbá vált, valamint a pénzügyi stabilitás nyugalmat adott a befektetőknek és széleskörű pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak mind a helyi, mind a külföldi vállalkozóknak.

A jogalkotási rendszer, törvények és a versenypolitika az Európai Uniós jogszabályokkal összhangban van. Minden természetes vagy jogi személy, aki befektető egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A versenyképesség, az innováció és a fejlődés fenntartását nagyon fontosnak tartják, így különösen szigorú büntetést kapnak a korrupt, törvénybe ütköző tevékenységek, valamint a plágiumok.

Mint ahogy a bevezetésben említettem az egyik fontos tényezők közé tartozik az ország gazdaság politikája, valamint, hogy milyen jóléti rendszerrel rendelkezik az állam, hiszen teljes képet kell kapnunk arról milyen az ország fejlettségi szintje, valamint arról is, hogy az emberek milyen körülmények között élnek.

Az elmúlt időszakban az életszínvonal gyors ütemben emelkedett, és egyre jobban megközelíti az Európai Uniós átlagot. A vállalkozások támogatása, valamint a munkaerőpiac hatékonyságának javítása kulcsfontosságú feltételek a fenntartható gazdasági fejlődés szempontjából. Ezt a kormány is észrevette és ezeket figyelembe véve alakítja ki a gazdasági intézkedéseket. A fiskális politika egyik legfontosabb célja, hogy támogassa a makrogazdaság stabilitását a piacok szabad működését (hatékonyságával és rugalmasságával), figyelembe vegye azokat a kockázati elemeket, amik veszélyeztetnék a gazdaság állandó fejlődését. Ezek azért is különösen lényeges részei a gazdaságpolitikának, mert ezek biztosítják a hatékony gazdasági működést a valutarendszerben.

2015-től a kormány a gazdaság három fontosabb részére fog koncentrálni hosszútávon; a stabil gazdasági környezet előteremtésére, az elegendő befektetési pénzalapok biztosítására, valamint a munkaerőpiaci problémák kezelésére, mint a munkanélküliség csökkentése és az öregedő társadalommal kapcsolatos kérdések megoldása. Középtávon a kormány legfontosabb célja, hogy folytassa költségvetési politikáját, és az államháztartás szufficites legyen. A szigorú költségvetési politika biztosítja az alacsony államadósságot.

Az észt kormány 2019-ig megoldandó problémáit, a legfontosabb feladatait, öt prioritás szerint csoportosíthatóak:

•    Az első ezek közül a nemzetbiztonság kérdése (növelése). A védelmi kiadásokat a jelenlegi szinten kell tartani, ami a GDP 2%-a.

•    A második prioritást a gazdasági növekedés támogatása, valamint a munkát terhelő adók csökkentése élvezi. Az ország vezetői az Európai Uniós munkavállalónkénti termelékenységi átlagot szeretnék elérni, ami most 79,1%, valamint a foglalkoztatási rátát 75,7%-ra kívánják növelni, továbbá a tényleges munkát terhelő adókulcsot 33,1%-ra csökkenteni.

•    Harmadik prioritásba a foglalkoztatás, a munka minőségének javulása tartozik, ahol a kormány támogatja a tovább- és szakképzési lehetőségeket az aktív népesség számára. Számszerűsítve az abszolút szegénységi rátát 5,9%-ra, valamint a szakképzetlen lakosságot, akik nem rendelkeznek semmilyen speciális vagy szakképzéssel 26%-ra tervezik leszorítani.

•    Mint Európa legtöbb országában, így Észtországnak is az öregedő társadalom szociális és gazdasági problémáival kell megküzdenie. A negyedik prioritásba a népesség növelése és a családok támogatása került. Itt a legfontosabb cél az, hogy a születések számát növelni tudják. A kitűzött arány 1,67 gyermek anyánként, valamint a kormány felveszi a küzdelmet a szegénységgel és a hátrányos helyzetben levő családokat, gyermekeket kívánja támogatni; a rossz körülmények között élő gyermekek arányát 7%-ra csökkentenék.
•    Végül az utolsó prioritásba tartozik az állami és helyi közigazgatás reformosítása. Ebben a szekcióban a vidéki foglalkoztatási rátát és a közigazgatásban dolgozók arányát szinten tartanák.

Észtország a rendszerváltás és a gazdasági válság akadályait is jól vette és gyorsan ki is tudott jutni a mélypontból. Mára egy gazdaságilag stabil, innovatív országgá sikerült alakulnia, ami a startup vállalkozások fellegvárává nőtte ki magát.