100 év könyvtár
2016. november 17., forrás:Egyetemi Élet

A Debreceni Egyetem Könyvtára a világháború derekán jött létre, ami igen „kalandos” utat jelölt ki az éppen 100 éve alapított intézmény számára. A könyvtár f?épületbe költözése egy majd’ 17 évig tartó ideiglenes állapotnak vetett véget 1933-ban. Az itt található Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár azóta is ezen az impozáns, sajátos atmoszférájú helyen várja olvasóit. A 2001-ben létrejött DEENK könyvtárai közül több, hasonlóan izgalmas és tartalmas múltat tudhat maga mögött.

Most induló cikksorozatunkban a DEENK egyes könyvtárai történetének legérdekesebb fejezeteib?l válogatunk. Els?ként az önálló orvoskari könyvtár csaknem hat évtizedes történetével ismerkedhetünk meg.

1918-ban ünnepélyes keretek között megalakult orvosi kar nem létesített központi kari könyvtárat, de a folyamatosan épül? klinikákon tágas, szép bútorzatú tanszéki könyvtárak jöttek létre, jelent?s gy?jteménnyel. Az önálló könyvtár igénye ennek ellenére már igen korán felmerült. Egy 1922-es tanácskozáson a kar vezetése határozottan kiemelte, hogy a szakirodalmi igények kielégítésére önálló kari könyvtár létrehozását kell szorgalmazni. Az elképzelést megvalósítani azonban csak közel három évtizeddel kés?bb, 1947-ben sikerült.

A Kenézy villa – ideiglenesen kijelölve

Az egyetemi átalakítások kapujában született határozat az orvoskari könyvtár megszervezésével Tör? Imre anatómusprofesszort bízta meg. Tör? feladata nem volt egyszer?, hiszen sem helyiség, sem személyzet nem állt rendelkezésre. Több lehet?ség felvetése után az induló könyvtár átmenetileg az Anatómiai Intézet könyvtárában kapott helyet és egy nyelveket jól beszél? munkatársat. Két évvel kés?bb, 1949-ben költözött át Kenézy Gyula professzor egykori villájának két földszinti szobájába, és ekkor határoztak arról is, hogy hivatalosan felveszi az egyetem létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett professzor nevét: megszületett a Kenézy Könyvtár. Az ezután következ? két évtizedet a „lassú fejl?dés és fokozatos térfoglalás” korszakának nevezhetjük. A kétszintes, pincével együtt 730 m2-es villának ugyanis több lakója is volt akkoriban: a nagyobbik részében professzorok laktak, de ideköltözött a megalakult Marxista Intézet és egy ideig óvodaként is funkcionált. Külön érdekesség, hogy Csokonai adó néven az egyik üres helyiségbe korszer? stúdió települt, amely szép zenével szórakoztatta a betegeket és a dolgozókat. A haladó szellem? stúdiót 1956 után számolták fel.  

Központi Kenézy könyvtár

A könyvtár 1971-ben önálló szervezeti egységgé vált, központi hatáskörrel, amivel egy id?ben jelent?s területb?vítés is történt. 1972-ben felavatták az új emeleti részt, ahol kurrensfolyóirat-olvasó, oktatóklub, munkaszobák és a szociális helyiségek kaptak otthont. A földszinten maradt a hallgatói olvasó, a kölcsönz? és az általános tájékoztatás. A villa teljes „elfoglalására” végül 1981-ben került sor, amikor az egyetem kizárólagosan a könyvtár céljaira bocsátotta az épületet. Ezzel együtt a kor könyvtárszakmai szempontjainak megfelel?, jelent?s átalakítás is kezd?dött, amely 1983-ban fejez?dött be. A pincében kapott helyet egy modern, 80 000 kötet befogadására alkalmas tömör raktár, a reprográfiai szolgálat, valamint a kib?vített könyvkötészet. A földszintre került minden olvasóterem, azzal a céllal, hogy jobb hozzáférést biztosítsanak a gazdag folyóirat-gy?jteményhez. 1994-ben egy modern számítógépes kutató/oktatótermet alakítottak ki, terminálokkal és multimédia-munka állomásokkal. A fejlesztést az új típusú könyvtári szolgáltatások biztosítására és az akkor újdonságnak számító, tantervbe beépített „könyvtárhasználati órák” tartásához igazítva végezték.

A 21. század kihívásai


Ezek a beruházások mutatták, hogy az orvosegyetem számára fontos volt a korszer? könyvtári szolgáltatások biztosítása, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy ez az infrastruktúra hosszú távon nem fog megfelelni a gyorsuló ütem? elvárásoknak és a közelg? 21. század igényeinek. Ezért már az 1990-es évekt?l kezdve felmerültek egy új könyvtár létesítésének tervei, melyek végül tíz év várakozás után realizálódtak. A 2006-ban átadott élettudományi épület könyvtári szárnyában az orvostudományi mellett a biológia és kémia szakgy?jtemények is helyet kaptak. A költözéssel az orvosi gy?jteményt több mint 50 évig ?rz? Kenézy-villa funkciója is megváltozott, de a Kenézy Élettudományi Könyvtár nevében tovább él a fél évszázados kapcsolat emléke.