Szenátus
2017. március 1., forrás: unideb.hu

Két testületi ülésre voltak hivatalosak február 23-án a Debreceni Egyetem január elsejével munkába álló Szenátusának tagjai.

Els?ként az Emberi Er?források Minisztériuma által a rektori feladatok ellátására kiírt pályázat nyomán a rektorjelölt személyér?l szavaztak. Az intézmény legf?bb döntéshozó testülete 61 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett javasolta Szilvássy Zoltánt – az intézmény jelenlegi vezet?jét – a rektori székbe július 1-t?l kezd?d?en mintegy öt évre, 2022. tavaszáig. Jávor András általános rektorhelyettes közölte: a Szenátus döntését megküldik a minisztériumba, a fenntartó pedig május 31-éig kezdeményezi a rektor kinevezését a köztársasági elnöknél.

A rektorjelölést követ? tanácsülésen a határozati javaslatok megvitatásával folytatta a munkát a testület.

- A Debreceni Egyetem modernkori történetének legnagyobb kutatás-fejlesztési projektje indult el 2017. január elsejével. A mintegy 8 és félmilliárd forintból megvalósuló Fels?oktatás-Ipar Együttm?ködési Központ próbaprojektjeire alapozva indulhat majd el a nemzeti oltóanyaggyár megvalósítása – jelentette be Szilvássy Zoltán.

A rektor beszámolt a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft-vel kötött, a gépész- és villamosmérnök képzés, valamint az atomenergetika terén tervezett közös munkáról szóló együttm?ködési keretmegállapodásról.

- Még er?sebb m?szaki képzést, gyakorlatilag egy m?szaki egyetemet kell létrehoznunk a Debreceni Egyetemen belül. Az ehhez szükséges humáner?források és infrastrukturális feltételek biztosításához különböz? megállapodásokat kötünk. A közeljöv?ben a Ganz orosz anyavállalatával, a Rosatommal is egyeztetünk a lehetséges együttm?ködési területekr?l, ez további jelent?s er?forrás-növekedést jelenthet a DE M?szaki, valamint a Természettudományi és Technológiai Kara számára – mondta el Szilvássy Zoltán.

A rektor tájékoztatta a testület tagjait a Kenézy Gyula Kórház és Rendel?intézet fenntartói és középirányítói jogainak január elsejei átvételér?l, ennek kapcsán megjegyezte, hogy a testület további döntésére van szükség az integráció folytatásához.
A Szenátus támogatta a határozati javaslatot, miszerint a DE 2017. július elsejével egyetemi kórházként magába olvasztja a Kenézy Gyula Kórház és Rendel?intézetet, ehhez kéri a miniszter egyetértését, a Kenézy Kórház mint önálló intézmény megszüntetését, valamint kéri az egészségügyért felel?s minisztert, hogy az Egészségügyi Irányító Testületbe négy f?t delegáljon.

- Ha mindezt elindítjuk, akkor az ügymenett?l függ, hogy július elsejére megsz?nik-e a most még önálló költségvetési szervként, kórházként m?köd? Kenézy Kórház – amelynek jelenleg már mi vagyunk a középirányítói. Reméljük, hogy ez folyamat a tervek szerint halad, mert a költségvetési gazdálkodásban a június 30-a egy igazodási pontnak számít, ezért fontos ez a döntés, utána már a hivatali ügymenet kezében vagyunk – f?zte hozzá Bács Zoltán kancellár.

Az integrációhoz kapcsolódóan az intézmény több szabályzatát is meg kellett változtatni, így módosították a gazdálkodási és a közbeszerzési szabályzatot is.

A testület szavazott egyetemi tanári pályázatok rangsorolásáról, professor emeritusi és kitüntetéses doktori adományozásáról, valamint a törvényi változások miatt többek között az egyetem szervezeti és m?ködési szabályzatát is módosította. A Szenátus támogatta az iskolai szakoktató alapképzési szak, valamint a jogvédelmi szakért?, oktatástervezés és oktatásirányítás, szociális ismeretek tanára mesterszakok létesítésnek javaslatát.

- Az elmúlt évekhez hasonló módszertannal és elvekkel, a decemberben elfogadott irányelveknek megfelel?en sikerült el?készíteni a 2017. évi költségvetést – jelentette be Bács Zoltán.

A kancellár kifejtette: az idei büdzsében növekedett az állami támogatás mértéke, els?sorban bérelemeknek köszönhet?en, ugyanakkor az állami támogatott hallgatói létszám kis mérték? csökkenése nyomán mérsékl?dött a hallgatói támogatás, azonban összességében elmondható, hogy ez az év is egy jól tervezhet?, stabil gazdálkodási környezetet teremt.

A 2017. évi bérfejlesztési koncepció kapcsán a kancellár elmondta, hogy a tavaly évközben életbe lépett ágazati, illetve a tavalyi egyetemi bérintézkedések alapvet?en meghatározzák az idei koncepciót. A koncepciót a szakszervezetekkel és a közalkalmazotti tanáccsal is egyeztették.

- Ágazati jogszabályok alapján az oktató, kutató, tanári munkakörökben, a köznevelési, a kulturális ágazatban a könyvtári, a szociális szegmensben a bölcs?dei dolgozóknál, illetve az egészségügyi ágazatban n?ttek a bérek. A többi dolgozó esetében vagy érintette ?ket a kormányzati intézkedés (minimálbér és garantált bérminimum emelése), vagy nem, utóbbiaknak dolgoztunk ki egy intézményi intézkedést. A harmadik kategóriában pedig az oktató-orvosok intézményi bérrendezésére volt szükség – sorolta Bács Zoltán. A kancellár hozzátette: 2,8 milliárd forinttal n? a teljes bérkiáramlás az intézkedések összhatása nyomán.

A testület támogatta együttm?ködési megállapodás kötését a Spanyol Rektori Konferenciával, a Magyar Rektori Konferenciával és az ETOKI Európai Tudományos, Oktatási és Kutató Intézettel, a franciaországi L’université de Picardie Jules Verne intézménnyel, valamint székhelyen kívüli képzésekre vonatkozóan a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F?iskolával.