HORTOBÁGY NÉPTÁNCEGYÜTTES
2017. március 1.,

Mire is vágyik igazán egy fiatal, aki egy kis id?re ki akar szabadulni a mindennapjaiból, fel akar tölt?dni testileg, lelkileg az elkövetkezend? feladatai el?tt?

A válasz: zenére, mozgásra és egy jó társaságra!! Hol is találhatja meg?

Itt vagyunk mi, a Hortobágy néptáncegyüttes!

Együttesünk 1953-ban - nagyapáink korában - alakult a Mez?gazdasági Akadémián – ahogy akkor nevezték -, és azóta is megszakítás nélkül m?ködik, jelenleg a Debreceni Egyetemen. Alapítóink, az Akadémia tanárai és diákjai, kiváló emberek és szakemberek voltak, akik néptánc-hagyományainkat a maguk frissít?, szórakoztató és remek hangulatteremt? sajátosságaival egyetemben élték meg, s ezt nekünk is továbbadták, ránk hagyományozták.

Tánccsoportunk az elmúlt b? fél évszázadban Kis- és Nagy-Magyarország számos táncával ismerkedett meg. A tanultakból koreográfiákat, színpadi m?sorokat készítettünk és ezeket egyetemi, városi és regionális rendezvényeken mutattuk be. (Nemzeti ünnepek az egyetemen és a városban, táncház-találkozók itthon és külföldön, v?félytalálkozók – hogy csak néhányat említsünk.)

Ugyanakkor nagy család is vagyunk: fennállásunk óta minden ötödik évfordulón a hajdani és jelenlegi táncosok közösen ünneplik együttesünk alapítását egy-egy jubileumi m?sorral. Ilyenkor lehet?ségünk nyílik arra, hogy közös örömeinket, emlékeinket - melyek átjárják és összefonják életünk egy meghatározó szakaszát - megosszuk barátainkkal, szeretteinkkel. M?ködésünk során nagyon sok egyetemista számára nyújtottunk aktív kikapcsolódást, ismerkedési lehet?séget, életre szóló barátságokat és - nem egyszer - házasságokat is.

Együttesünk jelenleg is a Böszörményi úti Campus színháztermében m?ködik. M?vészeti vezet?nk Battai István, aki a néptánccsoport segítésére létrejött kulturális egyesület tagjaival együtt igyekszik biztosítani a m?ködés szellemi és technikai feltételeit.

Két aktív csoportunkba várjuk az érdekl?d?ket, táncolni, kikapcsolódni vágyókat:
-    kezd? csoport, mely minden félévben új kihívásokkal várja az érkez?ket heti egy alkalommal
-    haladó csoport, mely heti kétszer teszi próbára a gyakorlottabb és mindenre elszánt fiatalságot.
Ami nekünk, egyetemistáknak még jól is jön: mindkét csoport felvehet? testnevelésként a Neptun-rendszerben.

A közeljöv?ben szeretnénk beindítani egy angol nyelv? csoportot - jellemz?en a külföldi egyetemisták számára - az alábbi gondolattal: „Speak in English and dance with us in Hungarian”. (Pláza, fesztivál, party – a világ minden részén megtalálható, az autentikus nemzeti világ gyökerei azonban csak nálunk!)
Valamint - gondolva az „50 tavaszt megélt” fiatalokra - terveinkben van egy feln?tt kezd?/újrakezd? csoport indítása is.

Próbáink egy kiadós er?sít? és fejleszt? bemelegítésb?l, az éppen aktuális tánckoreográfia tanulásából és színpadi jártasság fejlesztéséb?l állnak. Minden félévben tanulunk új táncanyagot, valamint az eddig tanult táncainkat - és az azokból készült koreográfiáinkat - ismételjük, csiszoljuk és tanítjuk meg új táncosainknak. Ebben a félévben mez?ségi, feketelaki táncokkal ismerkedünk Rozsályi Dániel tánckarvezet?nk és Lakatos Fanni segítségével. Kemény munka, de megéri! Csak az tudja, aki már csinálta, hogy milyen is egy igazán fárasztó próba - és az az érzés, hogy ismét gazdagabb lettem, mert élmény volt! Együtt lenni egy vidám, jó hangulatú csapattal, ráadásul „lopva”, kényszer és er?ltetés nélkül megismerni a világ leggazdagabb népi hagyományát!

Az év minden szakában vállalunk szerepléseket, képviseljük magunkat és a magyar kultúrát, s szerzünk új élményeket egy csapatként. Rendszeres fellép?i vagyunk a Debreceni Egyetem és Debrecen város rendezvényeinek, és szívesen eleget teszünk megyei és tágabb hazánkból való felkéréseknek is.
Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Törökország – és hogy mi ezekben a közös? Együttesünk a hazai fellépéseken túl ezekbe az országokba is eljutott, ahol képviseltetve magát számos elismerésben (nívódíjakban) részesült.


Ha felkeltettük érdekl?désed, jelentkezz nálunk: https://hortobagyne.wordpress.com/ ,hortobagyneptanc@freemail.hu. Tanulj velünk, s ünnepeljük együtt jöv?re együttesünk 65. születésnapját! Várunk Téged!