Elsõ egyetemi sörkurzus
2017. május 4., forrás:Egyetemi Élet

Pillanatok alatt beteltek a meghirdetett helyek a Debreceni Egyetem elsõsörkurzusára. A tárgy keretében a sörkészítés történetét, a sörfogyasztás kultúráját, valamint a kóstolás szabályait is bemutatták. Az elõadók a legnevesebb hazai kézmĂ»ves sörfõzdék képviselõi közül kerültek ki, akik válogatott söreiket hozták kóstolóba. A „Sör és kultúra” szabadon választható tárgyat a MĂ»velõdéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék indította.

„Megkóstolván azt látták, hogy ez jó.” – ez a bejegyzés került a Zirci Ciszterci Apátság háztörténetébe 1735-ben, miután pohárba öntötték a frissen fõzött apátsági sört. Az egykori sörfõzõ szerzetesek talán álmukban sem hitték volna, hogy egyszer õk is tananyag lesznek, és csaknem 300 évvel késõbb a debreceni egyetemisták külön kurzus keretében ismerkednek majd a kézmĂ»ves sörökkel. A „Sör és kultúra” tantárgyszakmai konzulense Magyar Zoltán, a Debreceni Egyetemen végzett mĂ»velõdésszervezõ és néprajz szakos tanár, aki évek óta készít házi söröket, tavaly pedig saját sörfõzdét alapított feleségével – Magyar-Ladányi Katalinnal, aki szintén a Debreceni Egyetemen végzett– „UGAR Brewery” néven.

-A Sör és kultúra kurzusegyik célja, hogy megismertesseaz egyetemistákkal a gazdag hazai kézmĂ»ves sörkultúrát. Az elõadásokat neves hazai sörfõzdék képviselõi tartották. Vendégeink voltak többek között a Szent András, a Hedonés a Hoptop sörfõzdék, a Hajdú Serház, valamint a Monyó, a Reketye és a Horizont sörfõzdék is. Mindenki a legjobb söreit hozta, így a hallgatók saját maguk tapasztalhatták meg, milyen karakteres íz- és illatvilágot hordoz egy jó minõségĂ», válogatott gabonából készült kézmĂ»ves sör, ellentétben a sokszor szinte íztelen, nagyüzemi technikával elõállított kommersz sörökkel – mondta Magyar Zoltán.

A tárgy keretében a hallgatók megismerték többek között a sörkészítés hazai és nemzetközi történetét, a magyar „Sörforradalmat”, a sörfõzés tradicionális és modern módozatait, a szabályos és hozzáértõ sörkóstolás alapjait. A félév során szó esett a sörmátrixról, amely a világszerte elterjedt alapvetõ sörtípusokat és sörfajtákat összegzi. A sörfõzdék képviselõin kívül a tárgy vendégelõadója volt a Debreceni Egyetem biomérnök hallgatója, az Ifjúsági Bolyai-díjnyertes Rimaszombati Fruzsina is, aki a sörélesztõk evolúciós történetérõl tartott bemutatót. A Sör és kultúra tárgy indítását Kenyeres Attila Zoltán, a DE BTK MĂ»velõdéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék tanársegédje kezdeményezte, aki a szakos tantárgyak mellett „Médiamanipuláció” címmel már évek óta vezet népszerĂ» értelmiségi kurzust.

-Tudtam arról, hogy egyik kedves volt hallgatónk, Magyar Zoltán már régóta készít házi söröket, és feleségével saját sörfõzdét alapított. A budai hegyek között egy közös sörkóstolás alkalmával vetõdött fel az ötlet, hogy indítsunk sörkurzust a Debreceni Egyetemen. Az alapot az adta, hogy a MĂ»velõdéstudományi Tanszék elõdtanszékén 13 éven keresztül mĂ»ködött szabadon választható borkurzus. Az új ötlet támogatásra lelt a tanszék részérõl, amely nagy hagyományokkal rendelkezik a különleges tantárgyak terén – tette hozzá Kenyeres Attila Zoltán.

A MĂ»velõdéstudományi és Humán Tanulmányok tanszék elõd tanszékei a borkurzuson kívül hirdettek már tánckurzust, sõt színházmĂ»vészeti kurzust is.

- A tanszékünk komoly szerepet szán a tudatos értelmiségi képzésnek, és elõszeretettel hirdetünk olyan kurzusokat, amelyek a legkülönbözõbb szakos hallgatók körében is érdeklõdést váltanak ki, és új egyetemi közösségeket alapoznak meg. Ezért nem meglepõ, hogy a szeptembertõl induló új alapszakunk neve közösségszervezés: a leendõ hallgatókat felkészítjük arra, hogy hatékonyan segítsék a közösségek létrejöttét és mĂ»ködését minden generáció körében. Ehhez jó szervezési és menedzselési tapasztalatokat szerezhetnek már egyetemi éveik alatt például az említett különleges értelmiségi kurzusok kapcsán éppúgy, mint a Campus Fesztivál vagy bármely kulturális és humánfejlesztési program (pl. egy állásbörze) szervezésében – zárta dr. Juhász Erika, tanszékvezetõ.

A tanszék tervei szerint a Sör és kultúra szabadon választható kurzust a következõ tanévben is elindítják.