Köszönet a Rektorhelyettesnek
2017. április 22., unideb.hu

Munkatársai, barátai, tisztelõi, diákjai köszöntötték 65. születésnapján Jávor Andrást a Fõépület Aulájában április 20-án rendezett ünnepségen. A professzor tíz éven át képviselte az intézményt rektorhelyettesként.

Jávor András élete, szakmai pályafutása ezer szállal kötõdik Debrecenhez és az egyetemhez. 1976-ban szerzett agrármérnöki diplomát az akkori Debreceni Agrártudományi Egyetemen, ahová – néhány éves gödöllõi kitekintés után, ahol genetikai szakmérnöki diplomát szerzett – egyetemi tanársegédként tért vissza. Pályája meredeken ívelt, hiszen doktori fokozatot szerzett, késõbb egyetemi tanári kinevezést kapott, és oktatói, kutatói munkája mellett szinte a kezdetektõl részt vállalt az intézmény vezetésében, irányításában. Volt dékánhelyettes a Mezõgazdaságtudományi Karon, igazgatóként irányította az akkori Agrártudományi Centrum PR-ját, majd tudományos elnökhelyettesként dolgozott az agrár-felsõoktatás helyzetének javításán.

2007-ben eleget téve Fésüs László, majd 2010-ben Fábián István rektorok felkérésének elvállalta a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettesi, majd 2013-ban Szilvássy Zoltán rektor megbízására az általános rektorhelyettesi tisztet. Mindezt a napi munka, az oktatás, valamint a számtalan szervezetben vállalt tisztje mellett.

Az egyetemi szenátusi vezetõi pozícióján kívül az Alumni Bizottság, valamint a Könyvtár és Kiadói Bizottság elnöke. Szakterületéhez kapcsolódva vezeti a DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Állatgenetikai Laboratóriumát, elnöksége alatt mĂ»ködik a Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter. Elnökségi tagja a Juh Terméktanácsnak, és tagja Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszer Munkabizottságának. Tevékenységéért Nagyváradi Egyetem „Honoris causa” professzora tagjai sorába avatta és társprofesszora a Temesvári Egyetem Juhtenyésztési tanszékének. Örömmel vállal feladatot fõ szakterületének népszerĂ»sítésében is, ezért fõszerkesztõje Debreceni Egyetem Agrártudományi Közleményeknek és a Journal of Agricultural Sciences tudományos folyóiratnak, tagja az Agrárium címĂ» folyóirat, a Magyar Juhászat és Kecsketenyésztés, a Debreceni Szemle, valamint a Temesvári Egyetem tudományos folyóirata szerkesztõ bizottságának. A Szent László emlékévvel kapcsolatban pedig koordinálja az egyetem programjait.

Az agrárium mellett szívügye a határon túli magyarság oktatásának kérdése, nem véletlenül vállalta el a Magyar Rektori Konferencia Határon Túli Felsõoktatási Intézmények Bizottsága alelnöki tisztét, de ugyanilyen határozott fellépéssel áll ki a város és a Debreceni Egyetem érdekei mellett is - hangsúlyozta köszöntõjében Szilvássy Zoltán rektor, aki barátként is gratulált az ünnepeltnek.
Bács Zoltán kancellár személyes élményeit idézte fel az ünnepségen: egykor hallgatóként volt alkalma Jávor Andrásnál vizsgát tenni.
Az ünnepség keretében az egyetem ajándékaként elkészült emlékplakettet Mészáros József kabinetfõnök nyújtotta át a leköszönõ rektorhelyettesnek.

65. születésnapján az Aulában tartott ünnepségen sorra szólaltak fel az ünnepelt méltatói, akik nem csupán egyetemi professzorként, hanem szívélyes, közszeretetet kivívó csupaszív emberként jellemezték Jávor Andrást.

A professzor az Egyetemi Könyvtártól születésnapi krónikát vett át, Duffek Mihály, a ZenemĂ»vészeti Kar dékánja pedig saját versével és zongorajátékával köszöntötte az ünnepeltet, aki meghatottan mondott köszönetet, hangsúlyozva, hogy életének és szakmai munkásságának elválaszthatatlan része az Alma Mater.

Rektorhelyettesként tíz éven át vett részt az intézmény irányításában, és a rektori-kancellári vezetés a jövõben is számít Jávor Andrásra, aki professzorként és határon túli, valamint az agráriummal kapcsolatos ügyek rektori megbízottjaként, valamint a DEAC társadalmi elnökeként folytatja tevékenységét a Debreceni Egyetemen.