Az online jelenlét fontossága
2017. május 22., Juhász Tibor


Hogyan vált Magyarország legolvasottabb fizet?s napilapjából az online térben is jelent?s médium? Miért fontos egy márka életében, hogy folyamatosan kapcsolatot tartson a közönségével? – ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a Ringier Axel Springer (RAS) Magyarország Kft. és a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék által közösen szervezett el?adások résztvev?i.

Hazánk egyik legnagyobb és legkorszer?bb médiavállalatának szakemberei a Digital Media Campus (DMC) Days programsorozat keretében számos egyetemen tartanak el?adásokat a digitális világban rejl? lehet?ségekr?l, az online tartalomgyártás szükségességér?l. Április els? hetében telt ház várta a szakembereket Debrecenben is.

Els?ként Szabó László, a DMC projektmenedzsere tartott egy rövid, lényegre tör? prezentációt a programról. A Digital Media Campus vállalati tréningprogramot azzal a céllal indította el a RAS, hogy fejlessze munkatársait a digitális platformokon való tartalomgyártás területén. A tréning résztvev?i kéthetente egész napos workshopokra és el?adásokra járnak, ahol többek között az online videózás vagy a közösségimédia-platformok legmodernebb technikáival ismerkedhetnek meg. A DMC Days nem titkolt célja, hogy a gyakornoki lehet?ségekre is felhívja a hallgatók figyelmét, hiszen az ismeretterjesztés mellett a jövend?beli munkatársak szakmai felkészítése is fontos.

A következ? el?adást a Blikk f?szerkeszt?je, Gedei Norbert (képen balra) tartotta A print és a digitális kor: a Blikk integrált szerkeszt?ségi modellje címmel. Szemléletes, példákkal alátámasztott el?adásában azt mutatta meg, hogy milyen változásokat hozott a digitális kor a printorientált napilap életében. Bár a Blikk rövid id? alatt vezet? pozíciót szerzett a nyomtatott újságok között, megkésett online stratégiájának következtében nagy hátrányban volt más oldalakhoz képest. A blikk.hu elindulásakor még nem volt online tartalomgyártás sem, a honlap a print verzió alárendeltjeként m?ködött. De a megváltozott mediális környezetben olyannyira átalakult a print és az online szférák közötti fontossági sorrend, hogy a hatékonyabb munkavégzés és pozíciószerzés miatt újfajta szerkeszt?ségi modellre volt szükség. Ma napi kétszáz cikk jelenik meg a blikk.hu-n, rengeteg fotóval, galériával, videóval ellátva. Gedei a print és az online skillekr?l, a vizualitás fontosságáról, az azonnali visszajelzések jelent?ségér?l, a világ történéseire való gyors reagálás el?nyeir?l is beszélt. Az el?adásból kiderült az is, hogy különféle applikációkkal, alkalmazásokkal figyelik nemcsak a saját látogatottságukat, hanem a konkurenciát is, hiszen az eredményesség miatt pontos és naprakész információkkal kell dolgozniuk.  

Horváth Gerg? (képen jobbra), a glamouronline.hu vezet? szerkeszt?je A Glamour online jelenléte és stratégiája cím? el?adásában nemcsak egy piacvezet? divatmagazin napi m?ködésébe, de a kiadvány életét?l elválaszthatatlan brandidentitásba is beavatta a hallgatóságot. Horváthnak a 2008-ban indult honlappal nem csak vezet? szerkeszt?ként van kapcsolata, a weboldal technikai el?készítésében is részt vett, így els? kézb?l tudott beszámolni annak felépítésér?l. A megoldásra váró feladatok közül talán az volt a legnagyobb kihívás, árulta el Horváth a Glamour történetének rövid áttekintése során, hogy megfejtsék, hogyan is kell m?ködni egy kis piacon. A brand- és az imázsépítés fontossága korántsem elhanyagolható, a magazin talán annak köszönheti népszer?ségét, hogy az olvasók nemcsak egy kiadványhoz jutnak hozzá, hanem egy identitásból, életérzésb?l is részesülnek. A médiaszakember hangsúlyozta, hogy rendkívül fontosnak tartják az aktív és folyamatos kapcsolatot az olvasókkal, amit a magazinhoz kapcsolódó albrandekkel is támogatnak: a Glamour-napok vagy Women of the Year gála amellett, hogy nagy ismertségnek és népszer?ségnek örvendenek, lehet?séget teremtenek a találkozásra a közönséggel. A glamouronline.hu-ra visszaérve Horváth Gerg? kiemelte, annak jelent?sége abban áll, hogy nem vesz át cikkeket a magazintól, önálló tartalommal rendelkezik.

Az el?adások után a meghívottak válaszoltak a közönség kérdéseire, amikb?l nem volt hiány: a XI-es el?adó csaknem teljesen megtelt, oktatók és hallgatók egyaránt éltek a lehet?séggel, és beszédbe elegyedtek a Ringier Axel Springer hazai munkatársaival.