Két év Franciaországban
2017. június 23., Pálóczi Alexandra

 

 

Külföldön tanulmányokat folytatni, megismerni egy másik kultúrát, oktatási rendszert, olyan tapasztalatokat ad, amelyeket nem lehet mással pótolni. Szerencsére nagyon sok ösztöndíjból, részképzésb?l, szakmai gyakorlatból lehet már választani. Matolcsi Csaba Franciaországban végezte el mesterszakos tanulmányait, az ott szerzett élményeit, tapasztalatait osztotta meg velünk.

- Már az egyetemi tanulmányaid kezdetén tudtad, hogy szeretnél külföldön is tanulni?

-    Külföldi tanulmányaimat alapvet?en a gimnáziumi évek határozták meg. Zentai Tünde, a nyíregyházi Eötvös Gyakorlóiskola tanárn?je nagy odaadással és szenvedéllyel oktatta a franciát, ami minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy kés?bb francia állami ösztöndíjat nyertem. A kis francia terem falait valósággal átsz?tte a francia kultúra és megelevenedett a hexagon a La Manche-tól egészen a Côte d’Azur-ig. A hagyományos nyelvoktatási módszerek mellett sajátos módon tanultuk a franciát a zene, az irodalom és a színjátszás eszközeit is használva. Ezek a meghatározó élmények eredményezték végül, hogy Franciaország a bakancslistám els? helyére került. Kés?bb a gimnáziumi évek alatt tett rövid utazások sem elégítették ki kíváncsiságomat. Ezért tehát már az egyetemi évek kezdetén tudtam, hogy valamilyen formában hosszabb id?t fogok eltölteni az országban. Ám ekkor még nem is gondoltam arra, hogy mindezt az egyetemi tanulmányaimmal fogom összekötni.

- Hogyan találtál rá erre az ösztöndíjra?

- Az alapképzés során kezdtem el kutatni a lehet?ségeket, hogy miként tudnék teret nyerni kíváncsiságomnak, lehet?vé téve egyúttal szakmai fejl?désemet is. A budapesti Francia Intézet által szervezett el?adássorozat egyik alkalmával Bob Kaba Loemba az intézet ösztöndíj bizottságának elnöke tartott el?adást a francia ösztöndíjakról a Debreceni Egyetemen. Az el?adást követ?en döntöttem el, hogy jelentkezem az intézet által hirdetett ösztöndíjak valamelyikére. A pályázás és a felvételiztetés során Sylvette Tourmente, az intézet tudományos attaséja adott külön felvilágosítást a Polytech Excellence ösztöndíj programról, melyre kifejezetten mérnök szakos hallgatók pályázhatnak. A kés?bbiekben Catherine Creuly, a fogadóintézmény oktatásért felel?s igazgatón?je volt a segítségemre már a felvételt megel?z?en is. Szerencsésnek tartom magam, mert egy olyan ösztöndíjat sikerült megnyernem, ami gyakorlatilag teljes mértékben fedezte a költségeimet a kétéves képzés alatt.

- Hogyan készültél a külföldi tanulmányaidra?

- Franciaországban az angol nyelv? kurzusok szervezése egész másképp strukturált a hazaihoz képest. Éppen ezért elengedhetetlen a francia nyelv bizonyos szint? ismerete tanulmányok folytatása esetén. Ennek tudatában négy év kihagyás után frissítettem fel újra a francia tudásomat, az ösztöndíjra való jelentkezést megel?z?en néhány hónappal. Az él? beszéd gyakorlása miatt a debreceni Alliance Française nyelviskolában vettem órákat. A nyelviskola azért páratlan, mert egy a francia állam irányítása alatt álló intézményhálózatot foglal magában, amely világszerte jelen van a legtöbb országban, anyanyelv? tanárokat is foglalkoztatva. Másfel?l a szakomat tekintve, a tárgyak majdnem teljes palettája miatt, szakmailag külön nem volt szükséges készülni a felvételi el?tt és után sem. Pontosan ez mutatja a Debreceni Egyetem biomérnök képzésének er?sségét, hiszen lehet?vé tette számomra a tanulmányaim akadálytalan folytatását külföldön. S?t, az er?s kémiai alapok miatt, még vegyész diplomát is sikerült szereznem.

- Milyen hamar tudtál beilleszkedni az ottani közösségbe? Hogyan teltek a mindennapjaid?

- A debreceni Alliance Française sokat segített a nyelvi gátak leküzdésében, így a beilleszkedés a tanárok és a diáktársak irányába is gördülékeny volt. Nehézségek persze voltak, de nagy örömmel töltött el a sok újdonság, és megkaptam végre azt, amire mindig is vágytam. Ösztönz?nek találom azt is, hogy a csoport kis hányada állt csak külföldi hallgatókból, ami még hatékonyabb nyelvtanulást és beilleszkedést eredményezett. A képzés felépítése miatt a mindennapok rendkívül zsúfoltak voltak, de a csapatokban végzett munka mindig biztosított lehet?séget a lazításra, összekovácsolva ezzel a közösséget. A hazaihoz hasonlóan elmaradhatatlanok voltak az egyetemi bulik, de sokat jártunk éttermekbe vacsorázni és moziba is. A tanulmányaim keretein belül jutottam el többek között Cambridge-be, ami szintén új tartalommal töltötte meg a mindennapokat. Nehéz, mozgalmas és színes volt az ott töltött két év.

- Miben volt másabb az ottani oktatási rendszer ahhoz képest, amit itthon tapasztaltál?

- A külföldi oktatási rendszert a gyakorlatorientált képzések miatt tartom kifejezetten üt?képesnek. Rendkívül magas a gyakorlati órák száma, melyek összességében a csapatmunkát ösztönzik. Számottev? az egyetem belüli vállalati jelenlét és támogatás, így többségében ipari projektmunkákban volt lehet?ség részt venni. A szakosodás többlépcs?s és szerteágazó, valamint az angol nyelv oktatása folyamatos.  Ezen felül egy kötelez? külföldi, és további egy féléves ipari szakmai gyakorlatot szükséges teljesíteni a diploma megszerzéséhez. Szintén az er?sségek közé sorolnám a jól kiépített kett?s diploma programot, melyben az els? évet követ?en magam is részt vehettem. A bemutatott sajátos oktatási rendszer kialakítását és er?sségét valószín?leg el?segítette az is, hogy a mérnök egyetemek Franciaországban különálló intézményrendszert alkotnak.

- A külföldön szerzett tudás, tapasztalatok mennyire befolyásolták az itthoni lehet?ségeidet, amikor kikerültél a munkaer?piacra?

- Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a legnagyobb magyar gyógyszergyárnak dolgozva kamatoztathatom itthon a külföldön szerzett tudást. A Richter Gedeon Nyrt. Biotechnológiai részlegén álltam el?ször munkába kinyeréstechnikai mérnökként rögtön a tanulmányaim befejezését követ?en. A többkörös interjúztatás alatt tudatosult el?ször bennem, hogy a külföldön szerzett tapasztalat jelent?s mértékben növelte esélyeimet a kiválasztás során. Az említett lehet?ségek összessége pedig olyan útlevelet adott a kezembe, amely bebocsátást biztosít a világ összes országába.