Programajánló
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
2016. szeptember 22., Jármi Bence

Els?évesként, az egyetemre bekerülve a várhatóan növekv? tanulmányi terhek és elvárások ellenére miért lehet fontos egy hallgató számára a Debreceni Egyetemi Színház? Hogyan válhat meghatározóvá a színházcsinálás gondolata? Miért érdemes néz?ként is részesévé válni az élménynek? Mit nyújthat egy frissen felvett hallgatónak ez a mer?ben egyedi közeg?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestem a választ, amikor elkezdtem megírni a cikkemet a jelent?s kulturális programokat egy szervezetbe tömörít? egyetemi színházról. Ugyanis nem egy társulatként m?ködik, hanem a minél színesebb, változatosabb el?adásokat, illetve a kisebb társulatokat próbálja összekötni és felkarolni. Már gimnáziumi éveim alatt is volt alkalmam meglátogatni néhány programot. Vonzott, hogy az egyetemi színház helyszínt és teret biztosított ezeknek az eseményeknek és gyakorta nagyon kedvez? áron, vagy akár ingyenesen lehetett látogatni ?ket. Az egyik els? el?adás, amihez szerencsém volt, a Nyilas Misi Eksztázis, amit Halmi Gábor írt és rendezett. A m? Móricz Zsigmond, Forr a bor cím? regényének alaphelyzetéb?l indul ki. Halmi Gábor ezt aktualizálta, majd m?ve középpontjába a pakkot és annak tartalmát helyezte.Megragadott, hogyaz alkotó remekül játszott a mondatokkal és ezzel egy id?ben kiforgatta önmagából a Légy jó mindhalálig világát. A szabaddráma élesen szól a fiatal korosztály kérdéseir?l, valamint az oktatási rendszerr?l. A második élményem, Áfra János els? drámájához f?z?dik. A semmi nem késik egy kisebb közösség sorsának alakulását mutatja be, azáltal, hogy egy társaságon belül egyes emberek jelleme milyen hatást tud gyakorolni másokra. A két példán keresztül jól látható számomra, hogy a Színháznak egyik els?dleges célja mindennapi életünket mozgató kérdések felvetése. Nem feltétlenül akarja megválaszolni ?ket, viszont rávilágít egy-egy témára, kérdéskörre, amikr?l érdemes lehet beszélni.

Ahogy egyre inkább megismertem a DESZ történetét és tevékenységét, úgy ragadott magával egyre jobban a szervezet attit?dje. A Színház jelenleg hat társulat m?ködését biztosítja. Mindegyik többéves múltnak örvendhet és mind egy saját, egyedi szemlélet mentén fejezi ki önmagát. A tevékenységük szerteágazó: mozgás- és táncszínház, zenés, idegen nyelv? vagy hagyományos színházi el?adások, drámák bemutatása. Az évek során nagy szerepet kapott a francia, a német, az olasz és jelenleg az angol nyelv? színjátszás. Ám céljuk közös: kísérletezni, folyton megújulni és szabadon párbeszédet folytatni egymással, a néz?kkel.

Az Egyetemi Színház évr?l évre egyre sikeresebben látja el feladatát. Számos alkotói m?hely és találkozó valósulhatott meg ennek köszönhet?en. 2013 óta három egyetemi színjátszó találkozó volt és az idén közelg? negyedik megszervezésébe is szintén sok energiát fektetnek. Emellett az egy éve általuk újra felfedezett, Ökológiai Intézet mellett évtizedeken át kihasználatlanul álló amfiteátrum ad otthont a nyári programsorozatoknak. A DESZ társulatai rendszeres látogatói amat?r színjátszó találkozóknak, kisebb-nagyobb színházi fesztiváloknak is. Szintén megkapó számomra, hogy a Színház tagjai részt vehetnek táborokban, ahol egészen más oldalról ismerhetik meg egymást, valamint önmagukat.

Leggyorsabban és leghatékonyabban talán így fejleszthetik tudásukat. Nem utolsó sorban pedig hatalmas élményt nyújthat minden résztvev?nek egy ilyen kreativitást és játékos kedvet serkent? tábor. Emellett kétheti rendszerességgel a társulatok vezet?i és meghívott vendégek mindenki számára látogatható nyílt tréningeket tartanak, melyek biztosítják a folyamatos utánpótlást, mivel a nyílt tréningeken való részvétel által lehet el?adásokba bekerülni.Ezeken a mozgásos foglalkozásokon bárki részt vehet, aki igényt érez magában az önkifejezésre, szeretne megismerni másokat, szeretné megismerni önmagát, vagy aki szimplán csak szeretné jól érezni magát. Nem elhanyagolható tény az sem, f?leg els?éveseknek, hogy aki eljár nyílt tréningekre, az elsajátíthat olyan ismereteket, melyek kés?bb hasznosak lehetnek számára el?adásokon, vizsgákon, rendezvényeken, amelyek határozott kiállást igényelnek. Fontos megemlíteni, hogy személyiségfejleszt? hatása is van.

Összességében kijelenthet?, hogy a Debreceni Egyetemi Színház törekszik a sokszín?ségre, illetve arra, hogy tevékenységével minél szélesebb körben, minél több emberhez jusson el. Nagyfokú nyitottság jellemzi. Mint azt a példák is mutatják ez a színház a tagok számára nem csak színjátszást jelent, hanem azt hogy a legkülönfélébb m?vészeti ágak (képz?m?vészet, irodalom, mozgás, zene stb.) is játékba hozhatók tevékenységük által. Jól látható számomra az is, hogy azok, akik részesei ennek a közösségnek égnek a vágytól, hogy alkothassanak, hogy közölhessenek valamit.

Megmutathassanak egy apró szeletet a saját világlátásukból. Mindezekre lehet?séget biztosít a színház. Megfigyelhet?, hogy a szervezet jelentékeny kulturális szerepkört tölt be, emellett pedig drámapedagógiai szempontból is meghatározó a jelenléte. Létrejötte hiánypótló volt, ugyanis a Debreceni Egyetemen nincs drámaoktatás.

Ebb?l adódik a Színház amat?r jellege is, hiszen a különböz? társulatok tagjai mindig amat?r színészek. Mivel az egész rendszeralulról szervez?dik, az emberek egymást és önmagukat ösztönözve fektetnek egyre több munkát a színház m?ködésébe és ez az er? viszi el?re a szervezetet. Ennél a pontnál számomra világossá vált a DESZ szellemisége és egyben legvonzóbb oldala. Az, ha valaki amat?r ebben a közegben, nem jelent hátrányt számára, nem jár megkülönböztetéssel, mert ez nem értékítéletként funkcionál, hanem sajátos min?ségnek tekinthet?. Képzettségt?l függetlenül bárkinek, aki szeretne a részese lenni ennek a páratlan élménynek, adva van a lehet?ség az önkifejezésre. Ezen szellemiség mentén gyakran valami nagyon mélyen ?szinte dolog születik, amit csak néz?ként vagy alkotóként lehet átélni. Ez az, ami miatt szerintem érdemes ezzel az ember és személyiség közeli színházzal tör?dni, figyelmet szentelni rá. Hiszen akármennyire is nehezedik majd rám sok feladat az évek során, úgy gondolom, hogy az Egyetemi Színház minden ráfordított percet, órát, napot, hetet, hónapot, évet megérdemel az értékei miatt.

Számomra úgy t?nik, hogy minden látásmód egyenl?en érvényesülhet ebben a színházi mili?ben. Persze, mint mindenhol, súrlódások lehetnek, nem csak gondolatokban, hanem világnézetekben, látásmódokban egyaránt. Mindezek okaként felhozható a szervezet heterogeneitása, hiszen nem biztos, hogy egyetért mindenki mindenben, viszont az egymás iránti tisztelet és a hozzáállás, miszerint minden vélemény, minden irány a maga nemében értékes, egyedi és magában hordozza a saját min?ségét, lehet?vé teszi, hogy egymástól eltér? m?vészeti ágak, gondolatok, látásmódok férjenek meg egymás mellett, a folytonos fejl?dést segítve.

B?vebb információkért, az aktuális eseményekért, a folytonos tájékozódás érdekében érdemes meglátogatni a DESZ holnapját:http://deszinhaz.hu/, vagy a színház facebook oldalát.

Részemr?l garantált, hogy ott leszek az els? nyílt tréningen és mindent meg fogok tenni azért, hogy segíthessem ezen elhivatott közösség munkáját.

És azt tanácsolom azoknak, akik érdekl?dnek, hogy jöjjenek el, akár tréningekre, akár el?adásokra és nézzék meg maguknak, hogy mire képes a Debreceni Egyetemi Színház. Megláthatják, hogy mennyire varázslatos dolog a színház eszközeivel viszonyulni az élethez. Biztos vagyok benne, hogy nem fognak csalódni!
 A szerző további cikkei
CAMPUS PONT - SZOLGÁLTATÁSOK
Bejelentkezés
A hét legolvasottabb cikkei
Keresés
A rovat legolvasottabb cikkei
A hónap legolvasottabb cikkei