Felsoktats
Sikeres pályázatok
2013. mjus 2., Pálóczi Alexandra

 

Csaknem 3 milliárd forintos európai uniós forrást nyert a Debreceni Egyetem három pályázata. Az elkövetkezõ két évben ebbõl az összegbõl megújítja szervezetét, mûködését, szolgáltatásszervezését az intézmény, bõvül a zöldenergia-ipar tudásbázis, élelmiszer-ágazati kutató központ jön létre, és kialakítanak egy új, egyetemi minõsítésnek tekinthetõ élelmiszer-védjegy hálózatot is.

 

Közösen az élelmiszer-biztonságért

 

Szoros együttmûködéssel minõségileg új együttmûködést hoz létre a magyar felsõoktatás élelmiszer-ágazati és az ahhoz kapcsolódó tudományok területén négy hazai felsõoktatási intézmény. A Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Fõiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem az elkövetkezõ két évben pályázati forrásból tananyagok kidolgozásával összehangolja oktatási, képzési tevékenységét, közös élelmiszer-ágazati kutató központot hoz létre, emellett kialakítanak egy új, egyetemi minõsítésnek tekinthetõ élelmiszer-védjegy hálózatot is. 

A pályázat célja az egyetemek/fõiskolák tevékenységeinek összehangolásával, a párhuzamosságok kiküszöbölésével egy olyan együttmûködés kialakítása, amely az élelmiszer-ágazati munkaerõpiac (a hazai agrárium és élelmiszeripar) igényeihez illeszkedõ szakemberképzést, kutatás-fejlesztést, szolgáltatásokat és az ágazat számára stratégiai elemzéseket nyújt. Emellett szolgálja a vidék versenyképességének növelését.

„A projekt keretében létrehozzuk és közösen mûködtetjük az Élelmiszerkutató, marketing és szolgáltató tudásközpontot, csaknem 150 oktatási anyagot készítünk, emellett kidolgozunk egy, a hungarikum védjegyhez is kapcsolódó jelölést, amely megszerzése „egyetemes” és egyetemi garanciát jelent majd” – mondta prof. dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes, a projekt szakmai vezetõje.

 

Zöld Energia Felsõoktatási Együttmûködés

 

Kutatási-, oktatási és szolgáltatási tevékenységük összehangolásával, egy Virtuális Intézet létrehozásával bõvíti zöldenergia-ipar tudásbázisát közösen az elkövetkezõ két évben a öt haza felsõoktatási intézmény, a Debreceni Egyetem, a Károly Róbert Fõiskola, Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, amelyek így konzorciumi partnerek lesznek a projekt teljesítése során.

„A tervezett együttmûködés a nemzetközi tendenciák, az országos fejlesztési stratégiák, a regionális (helyi) sajátságok, valamint a résztvevõk fejlesztési terveinek figyelembevételével biztosítja, hogy egymás erõsségeinek és a kooperáció lehetõségeinek kiaknázásával nemcsak a projektben, hanem ezt követõen is sikeresen vállalhassák a zöld gazdaság tudásterületein a képzési – kutatási - szaktanácsadási feladatok megvalósítását hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.” – mondta dr. Szûcs Edit dékán, rektori biztos. 

 

Versenyképes Debreceni Egyetem

 

A Debreceni Egyetem az Európai Uniós forrásból megújítja szervezetét, mûködési folyamatait, szolgáltatásszervezését is, annak érdekében, hogy a mostaninál költséghatékonyabban és magasabb minõségben mûködtethetõ, fenntartható intézménnyé váljon. A változások várhatóan ellensúlyozzák majd a hallgatók létszámának csökkenése miatti bevételkiesést, és egyben versenyelõnyt biztosítanak mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. Ezt a pályázatot egyedül a Debreceni Egyetem nyerte el.

A nemzetközi képzés bõvítésével, valamint a hallgatók tanulmányi elõmenetelét és munkaerõ-piaci érvényesülését támogató szolgáltatások fejlesztésével az intézmény várhatóan erõsítheti beiskolázási potenciálját és növelni tudja képzési eredményességét, sikerességét. A projekt eredményeként az intézmény a jelenleginél költséghatékonyabb és integráltabb lesz, szervezeti párhuzamosságoktól mentes, alapfeladat-ellátásban korszerûsített, professzionálisan menedzselt szervezetként mûködhet.

Dr. Bács Zoltán, gazdasági fõigazgató elmondta: „A kiadásait csökkentõ felsõoktatási intézmény létrejöttéhez a szervezeti felépítés alapos átvilágítására, a folyamatok optimalizálására, a kiadáscsökkentés lehetõségeinek feltárására és alkalmazására van szükség. Az egyetem a mûködést alapvetõen meghatározó támogató folyamatok felülvizsgálatát és újraszabályozását tervezi.”

 

Bár elsõ olvasásra nem biztos, hogy úgy tûnik, ez a három pályázat összefügg egymással, pedig mind a három ugyanazt a célt szolgálja: a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások és a szervezet fejlesztését. A három pályázatot összehangolva egymást erõsíthetik a különbözõ tudományterületek.A szerz tovbbi cikkei
Két év Franciaországban Külföldön tanulmányokat folytatni, megismerni egy másik kultúrát, nagyon fontos.
Az érzelmi reakciókat megörökíteni Derencsényi István fotóriporter a hivatásáról és az olimpiáról mesélt nekünk.
Te ’56-od a Mi 56-unk! A videó pályázat nyertesei, hajtás után.
A mi napunk! Óriási stadionshow-val indult el a tanítási idõszak.
Egy szemeszter az USA-ban Félév a Stanford University-n.
CAMPUS PONT - SZOLGLTATSOK
Bejelentkezs
A ht legolvasottabb cikkei
Keress
A rovat legolvasottabb cikkei
A hnap legolvasottabb cikkei