Felsőoktatás
Változatlanul az élvonalban
2017. április 10., forrás: unideb.hu

A Debreceni Egyetem meg?rizte vezet? helyét a hazai fels?oktatási intézmények között: a szeptemberben induló képzésekre jelentkez?k száma 15.223, a most induló gyógypedagógia szakra nyolcszoros a túljelentkezés.

- Míg a jelentkez?k számát tekintve országos tendencia a jelentkezések csökkenése, ami eléri, és néhol meg is haladja az 5 %-ot, addig örömteli, hogy a Debreceni Egyetemen ez az arány az 1%-ot sem éri el. Az elmúlt években az érdekl?dés egyenletesnek és kitartónak mutatkozik a Debreceni Egyetem iránt – mondta Bartha Elek oktatási rektorhelyettes az eredményeket ismertet? tájékoztatón.

Az összes jelentkezés számát tekintve a Gazdaságtudományi Kar volt a legnépszer?bb (2.855), amelyet a Bölcsészettudományi Kar (2.617), majd a Természettudományi és Technológiai Kar (1.906) követ. Az els? helyes jelentkezések alapján azonban némileg változik a sorrend: a Gazdaságtudományi Kar (1.501) vezet, a Bölcsészettudományi Kar (1.188) a második, a harmadik helyre pedig a Gyermeknevelési és Feln?ttképzési Kar (977) jött föl.

- Változás az elmúlt évek kari népszer?ségi listáját tekintve, hogy mára szinte fej-fej mellett szerepel a népszer?séget tekintve a gazdaság-, az orvos- és egészségtudományi, valamint a pedagógusképzési terület. Ez utóbbinál 14%-os idén a növekedés – hangsúlyozta Bartha Elek.

Az idei kínálat újdonsága a gyógypedagógia képzés, amelyre összesen (alap, nappali, levelez?, állami ösztöndíjas és önköltséges formában) 1.088-an jelentkeztek. Szintén új a Debreceni Egyetem kínálatában a három karral együttm?ködve tízféle szakpárral (angol, magyar, történelem, német, informatika biológia, fizika, kémia, matematika és földrajz) választható testnevel? tanár osztatlan képzés, amelyre összesen 153-an jelentkeztek, els? helyen pedig 63 f? jelölte meg, illetve visszatér az ötéves agrármérnök képzés.

Az országban els?ként indul a sportközgazdász mesterszak, melyre 58-an jelentkeztek. Emellett megújult a sportszervez? szak, amelyet ezentúl sport- és rekreációszervezés alapszakként választhattak a felvételiz?k. Ez utóbbit összesen 426-an jelölték be, közülük 125-en els? helyen. Kisvárdán a tavalyi kett? helyett idén már három – a mez?gazdasági mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki és a turizmus-vendéglátás – szakot hirdetett az egyetem, melyekre összesen több mint 70-en jelentkeztek.

Az els? helyes jelentkezések alapján a legnépszer?bb szakok (mindkét finanszírozási formában, nappali és levelez? tagozaton) 2017-ben: ápolás és betegellátás, gyógypedagógia, általános orvos, pszichológia, óvodapedagógus, programtervez? informatikus, gépészmérnöki, gazdálkodási és menedzsment és jogász.

- A felvételi eljárás ügyintézési szakasza 2017. április 20-án kezd?dik. Június 28-ig minden érintett felszólítást kap a hiányok pótlására a jelentkezéskor megadott e-mail címére. A hiányzó dokumentumokat július 12-ig lehet pótolni, és eddig az id?pontig egyszer lehet módosítani a sorrenden, a ponthatárokat pedig várhatóan július 26-án hirdetik ki – ismertette az eljárás soron következ? legfontosabb dátumait Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató.

Az idén induló kollégiumfejlesztési programnak köszönhet?en hamarosan a jelenlegi 5.000-nél is több és modernebb szállást vehetnek igénybe az ide érkez? hallgatók, akiket a már hagyományos gólyatábor mellett változatos sport-, szabadid?- és kulturális kínálattal, valamint szeptember 27-én az ország egyetlen egyetemi tanévnyitó stadionshow-jával, a yoUDay-jel is várja a Debreceni Egyetem.
 A szerző további cikkei
„OKOS” fesztivál Mindjárt Campus Fesztivál!!!
Kollégiumfejlesztési program Több fér?hely, korszer?bb és komfortosabb környezet, nemzetközi színvonal.
Együttm?ködés a MÁV-csoporttal Együttm?ködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a MÁV-csoport.
Egyetemi díjazottak Klinikaigazgató, matematikus, sajtóf?nök – egyetemi díjes? volt a város napján.
Egészségipari kutatási együttm?ködés A világjárványok és a kórházi fert?zések megel?zésére is egyedülálló megoldást hozhat.
CAMPUS PONT - SZOLGÁLTATÁSOK
Bejelentkezés
A hét legolvasottabb cikkei
Keresés
A rovat legolvasottabb cikkei
A hónap legolvasottabb cikkei