Egyetemi hrek
Egyetemi díjazottak
2017. prilis 12., forrás: unideb.hu

Klinikaigazgató, matematikus, sajtófõnök – egyetemi díjesõ volt a város napján. Balla György, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója és Gyõry Kálmán matematikus díszpolgári címet kapott. M. Tóth Ildikó, az egyetem sajtófõnöke a város sajtódíjasa lett.

Debrecen város napja alkalmából 2017. április 11-én ünnepi közgyûlést tartott Debrecen képviselõ testülete. Az eseményen díszpolgári címeket, Pro Urbe- és Mecénás-díjakat, Sajtódíjat, Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat, valamint emléklapokat adott át Papp László polgármester.

Díszpolgárok

A Debrecen Város Díszpolgára kitüntetõ cím adományozásával a közgyûlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életmûvét, akik maradandót alkottak, és ezzel hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethetõ ki az a személy, aki a város nemzetközi hírnevét tovább erõsítette. A képviselõ testület az idén Debrecen Város Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott Balla György egyetemi tanárnak, valamint Gyõry Kálmán professor emeritusnak.
Balla György Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a DE Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Csecsemõ- és gyermekgyógyász, „summa cum laude” minõsítéssel végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Tanársegédi, adjunktusi, docensi kinevezését követõen 1985-ben sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját, majd 1994-ben elnyerte az orvostudomány doktora címet. Habilitált doktor, 1998-tól egyetemi tanárként látja el gyógyító, oktató és tudományos tevékenységét. Az MTA 2010-ben levelezõ, 2016-ban pedig rendes tagjává választotta. 1999-ben megalapította az Újszülött-gyógyászati tanszéket. 2007 óta a Gyermekgyógyászai Klinika vezetõje.

Tudományos munkájának fontos területe az érbetegségek kutatása. A Bázeli Egyetem Neonatológiai Tanszékén 1997-ben vendégprofesszorként dolgozott, és az Amerikai Egyesült Államokban is végzett tudományos kutatómunkát. Összes tudományos cikkeinek száma 172. Tevékenyen részt vesz az egyetemi közéletben, számos hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja. A szabadgyök-kutatás és az érbetegségek gyógyítása terén kiemelkedõ tudományos tevékenysége, valamint a gyermekgyógyászat, különösen a kis súlyú koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek magas színvonalú ellátása érdekében végzett lelkiismeretes gyógyító és eredményes intézményvezetõi munkája elismeréseként 2016-ban Széchenyi-díjat kapott.

Gyõry Kálmán professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, világhírû matematikus. 1964-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-ábrázoló geometria szakos tanárként. Ezután az egyetem Algebra és Számelméleti Tanszékén dolgozott, végig járva a tudományos ranglétrát, 1985-tõl egyetemi tanár. 1988-tól 2005-ig vezette a tanszéket. 2001-tõl egy éven át az egyetem rektora. A 60-as évek végén megalapította, és azóta is aktív vezetõje a debreceni számelméleti kutatócsoportnak, amit a számelmélet vezetõ kutatói világszerte csak Debreceni Iskolaként emlegetnek. Tanítványai között hét akadémiai doktor és egy akadémikus van.
 
Fõ kutatási területe a diofantoszi egyenletek elmélete és az algebrai számelmélet. 1993-tól az MTA levelezõ, 1998-tól rendes tagja. Tudományos és közéleti munkásságáért számos elismerésben részesült, így birtokosa többek közt az Akadémiai Díjnak, a Magyar Köztársasági Érdemrendnek, a Széchenyi-díjnak, a Debreceni Egyetem Díszérmének. Ózd város díszpolgára, az Európai Akadémia és a Lengyel Mûvészeti és Tudományos Akadémia tagja. Debrecen városa a Hatvani-díjjal tisztelte meg iskolateremtõ professzorát. A világ több vezetõ kutatóhelyén volt meghívott elõadó és vendégprofesszor, többek között Párizsban, Leidenben, Budapesten, Tokióban és Berkeleyben. Pályája során régi matematikai problémákat oldott meg, közöttük egy 100 éves nyitott kérdést, és több sejtést bizonyított be.
Három könyvet publikált Kanadában illetve Angliában, az utóbbi kettõt (2015-ben illetve 2016-ban) a nagy múltú Cambridge University Press-nél. 170 tudományos közlemény szerzõje, társszerzõje. A munkáira történt független hivatkozások száma 2500 körüli, ami rendkívül magasnak számít az elméleti matematikában.

Sajtódíjas

Debrecen Város Sajtódíja adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak, a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerûsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedõ és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként. A közgyûlés Debrecen Város Sajtódíja elismerést adományozott M. Tóth Ildikó médiaszakembernek, a Debreceni Egyetem sajtófõnökének.

A DE Rektori-kancellári Kabinetének sajtófõnöke több mint húsz éve dolgozik a médiában. 1994-ben a hajdúböszörményi Keleti Fõcsatorna Rádiónál hírszerkesztõként-hírolvasóként kezdte pályáját. A tanulóévek Miskolcon folytatódtak, ahol két helyi rádióban is szerkesztette a híreket, majd önálló mûsort kapott. A Magyar Televízió Miskolci Körzeti Szerkesztõségében kezdett televíziózni, ahol a riporteri és szerkesztõi munka mellett már a mûsorvezetés izgalmait is megtapasztalta. A miskolci évek után 2000-ben Debrecenben folytatta pályáját a Rádió1 szerkesztõjeként majd vezetõ hírszerkesztõjeként, közben egy nyíregyházi rádióban is dolgozott. A Havaria Press helyi tudósítója volt és az ingyenes Futár újság szerkesztõjeként a nyomtatott sajtóval is megismerkedett.

A Debrecen Televízióban 2002-ben kezdett dolgozni: elõször riporterként, majd szerkesztõként, késõbb hírigazgatóként. Az aktív rádiós és televíziós évek után 2013-ban új kihívás következett: a Debreceni Egyetem egységes kommunikációjának megszervezésére kapott megbízást. Kezdeményezésére hozta létre az intézmény az egyetemi sajtóirodát, melynek tudósításai naponta elérik a hírportálok, lapok, rádiók és televíziók közönségét. M. Tóth Ildikó közremûködésével az egyetem és az önkormányzat közös törekvései is hangsúlyosan megjelennek a helyi és országos sajtóban. Szakmai munkásságával az eltelt másfél évtizedben nagymértékben hozzájárult a város és a megye lakosságának rendszeres tájékoztatásához, így segítve a város népszerûsítését helyi és országos viszonylatban egyaránt.

A tehetséges debreceni fiatalokért

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája két tanulóját, Lakatos Gergõt és Petrozsényi Júliát is díjazták a város napján. A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma olyan tehetséges, 14-19 év közötti fiataloknak ítélt oda ösztöndíjat, akik a tudomány, a mûvészet, a technika, az oktatás, a sport, illetve egyéb területen komoly teljesítményt értek el, tehetségük további kibontakoztatásához támogatást érdemelnek. A tizennégy, egyéni ösztöndíjat elnyert diák az Agóra Tudományos Élményközpontban vehette át elismerését.
 A szerz tovbbi cikkei
„OKOS” fesztivál Mindjárt Campus Fesztivál!!!
Kollégiumfejlesztési program Több férõhely, korszerûbb és komfortosabb környezet, nemzetközi színvonal.
Együttmûködés a MÁV-csoporttal Együttmûködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a MÁV-csoport.
Változatlanul az élvonalban A szeptemberben induló képzésekre jelentkezõk száma 15.223.
Egészségipari kutatási együttmûködés A világjárványok és a kórházi fertõzések megelõzésére is egyedülálló megoldást hozhat.
CAMPUS PONT - SZOLGLTATSOK
Bejelentkezs
A ht legolvasottabb cikkei
Keress
A rovat legolvasottabb cikkei
A hnap legolvasottabb cikkei