DE
A tudás versenyelõny
2015. mjus 28., forrás: unideb.hu

A Debreceni Egyetem tudásbázisának hatékonyabb kihasználását célzó Tudás-Park projekt részleteit mutatták be a megyei iparkamaránál.

 - A négy partner összefogásával született projekt célja, hogy a megye vállalkozásai a helyi kutatási kapacitásokat kihasználva a jövõben olyan fejlesztéseket, beruházásokat, oktatásokat, képzéseket, piactechnikákat alakítsanak ki, hogy minél több megyei termék, minél nagyobb hozzáadott értékkel kerüljön a nemzetközi piacokra – hangsúlyozta a Tudás-Park projekt szerdai megnyitóján Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a gyógyszeripar, az élelmiszeripar és az informatika és elektronika kiemelt területén” címû közös pályázatával több mint 580 millió forintot nyert a régió K+F+I tevékenységének és gazdasági versenyképességének erõsítésére.

A projekt fõ célkitûzéseirõl Pósánné Rácz Annamária projektmenedzser, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója beszélt, kiemelve: a program felfogható egyfajta hídként az elõzõ programozási idõszak és az új fejlesztési idõszak között, célja: a felsõoktatási intézményekben létrejövõ kutatási eredmények átültetése a gazdasági szférába.

- Az egyetemek az elmúlt idõszakban SOK PÉNZT költöttek a tudás- és technológiatranszfer folyamatokra, szolgáltatásokra, amelyek azonban nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket, ezért most ez a projekt segít abban, hogy a szolgáltatások bõvítésével, fejlesztésével fel tudjunk készülni a következõ programozási idõszak pályázataira. Általános cél, hogy a felsõoktatási intézmények képzési és kutatási tevékenységét igazítsuk a gazdaság szerkezetéhez. Ehhez be kellett azonosítani azokat a kutatási területeket, amelyekben élen jár a Debreceni Egyetem, és amelynek eredményeire van fogadókészség a régióban – magyarázta Pósánné Rácz Annamária.

Mészáros József kabinetfõnök a külsõ partnerekkel történõ együttmûködés új stratégiáját mutatta be a rendezvény résztvevõinek. A célkitûzésekrõl szólva elmondta: fontos, hogy az egyetemi tudásbázis gazdaságilag sokkal jobban hasznosuljon, ehhez szükséges mind a szervezet, mind az eljárásrend megújítása, ezért felül kell vizsgálni a technológiai transzfer tevékenység egész folyamatát.

- A kutatási tevékenységek egy részét közelebb kell vinni a gazdasági szereplõkhöz. Ez nem azt jelenti, hogy el kell hanyagolni az alap-, illetve az oktatáshoz kapcsolódó kutatásokat, de kormányzati elvárás is, hogy a pályázathoz kapcsolódó kutatásoknak gazdaságilag hasznosulni kell: prototípust, piaci terméket, üzleti eredményt kell felmutatni. Ehhez meg kell ismertetni a kutatóintézetek kutatási potenciálját, infrastruktúráját a vállalati szereplõkkel, akiknek így nem kell saját kapacitást kiépíteni, hanem azt igénybe vehetik szolgáltatásként az egyetemtõl – mutatott rá Mészáros József.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora program megvalósítása kapcsán kifejtette, hogy a projekt minden résztvevõjének meghatározott szerepe van.

- Ha megfelelõ az együttmûködés, akkor az egyetemek olyan kutatásokkal foglalkoznak, amelyekre van igény a vállalatok részérõl. Az innovációs politika alapvetõ célja a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatottság növelése, ez a program is ezt szolgálja. A Debreceni Egyetemnek már tapasztalata van az ilyen célzott projektekben. Végeztünk kutatást húsipari cégnek a tömésmentes libamáj kapcsán, gyógyszergyárak számára fejlesztettünk fülzúgás elleni készítményt, illetve egy emlékezetzavarok kezelésre szolgáló gyógyszert is. Debrecen nagyon szerencsés helyzetben van, mivel a klaszterek mûködése révén már van gyakorlata a tudásközpontok és vállalatok alkotta együttmûködési rendszerekben – tette hozzá Szilvássy Zoltán rektor.A szerz tovbbi cikkei
„OKOS” fesztivál Mindjárt Campus Fesztivál!!!
Kollégiumfejlesztési program Több férõhely, korszerûbb és komfortosabb környezet, nemzetközi színvonal.
Együttmûködés a MÁV-csoporttal Együttmûködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a MÁV-csoport.
Egyetemi díjazottak Klinikaigazgató, matematikus, sajtófõnök – egyetemi díjesõ volt a város napján.
Változatlanul az élvonalban A szeptemberben induló képzésekre jelentkezõk száma 15.223.
CAMPUS PONT - SZOLGLTATSOK
Bejelentkezs
A ht legolvasottabb cikkei
Keress
A rovat legolvasottabb cikkei
A hnap legolvasottabb cikkei