DE
Béremelésr?l döntöttek
2016. március 1., forrás: unideb.hu

A Debreceni Egyetem új stratégiai tanácsadó testületének bemutatásával kezdte beszámolóját Szilvássy Zoltán rektor a február 11-ei szenátusi ülésen. A konzisztórium tagjai – Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár, illetve a minisztérium delegáltjai: Fazekas Lajos, Kotosmann Zoltán és Szabó Miklós – Palkovics László oktatási államtitkártól vették át február 10- én a megbízólevelüket.

A rektor kifejtette: a Magyar Rektori Konferencia több munkacsoportjának tevékenysége is kiemelten érinti az egyetemet: az egy éve m?köd? kancellári rendszer áttekintése mellett a térítéses orvosképzés fejlesztési lehet?ségeink vizsgálata is ilyen ügy. A négy magyarországi orvosképz? intézmény egyetért abban, hogy a képzés további fejlesztését a jelenlegi strukturális keretben képzeli el, azaz a Semmelweis szak-, míg a többi multidiszciplináris egyetem marad.

 - A jelenlegi orvos- és ágyszám, azaz gyakorlati képz?hely-kapacitás mellett egyik egyetem sem tud megfelel? mértékben fejl?dni, ezért törvénymódosításra van szükség. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy az egyetemek környezetében lév? nagy egészségügyi ellátóintézmények – a mi esetünkben a nyíregyházi, a miskolci, valamint a szolnoki kórház – olyan akkreditációs képességekkel rendelkezzenek, amelyek vállalhatóvá teszik a térítéses orvosképzést. Ilyen szempontból példaérték? lehet a Debreceni Egyetem és a Kenézy Kórház integrációja – tette hozzá Szilvássy Zoltán.

A rektor tájékoztatta a Szenátust a közelmúltban lefolytatott Fels?oktatási Ipari Együttm?ködési Központok létrehozását el?készít? megbeszélésekr?l is.

- Az egyetem hosszútávú stratégiájához illeszkedve a mintegy 7 milliárd forintos program az egészségipar területén valósul meg. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal egyezetve a Debreceni Egyetemen a gyógyszer- és az élelmiszeripar vesz részt kiemelten a programban. A fejlesztések konzorciumi formában valósulnak meg: a gyógyszeriparban a Richter Gedeon Nyrt. és a Sejtterápia Központ Kft., illetve leányvállalata, a Fluart Kft., az élelmiszeripar területén pedig a Tranzit-Ker Zrt. és Debrecen legnagyobb húsipari üzeme, a Hajdúhús kap szerepet – sorolta Szilvássy Zoltán.

A rektor beszámolója végén bejelentette, hogy a fenntartó Emberi Er?források Minisztériuma kérésére az egyetemnek meg kell vizsgálnia: 2017 szeptemberét?l az angol mellett orosz nyelven is tudna-e képzéseket indítani. Ehhez a humáner?forrást az Ukrajnából elvándorló oktatók és hallgatók jelentenék, Debrecen pedig földrajzi helyzetéb?l adódóan is szerepet vállalhat a feladatban.

Bács Zoltán kancellári beszámolójában kiemelte: a Debreceni Egyetem bevételi f?összege 2015-ben az intézmény történetében el?ször átlépte 100 milliárd forintos határt, megközelít?leg 105 milliárd forint volt, ami 18 milliárddal több, mint 2014-ben.

- A növekedés nagymértékben köszönhet? a mintegy 11 milliárd forint összérték? pályázati forrásoknak, illetve a saját bevétel növekedésének, utóbbi megközelíti a 20 milliárd forintot. Mindezeknek köszönhet?en az állami támogatás részaránya a teljes költségvetésben már csak 22 százalék, míg öt évvel ezel?tt 28 százalék volt. Ez jelent?s fejl?dés, egyre er?teljesebben támaszkodhatunk a saját teljesítményünkre – hangsúlyozta Bács Zoltán.

A kancellár hozzátette: egy intézmény akkor m?ködik megfelel?en, ha beruházásra, felújításra a költségvetés 5 százalékát tudja fordítani, ezt jócskán túlteljesítette az egyetem, az elmúlt évben 10 milliárd forintot költött ilyen célokra.

A szenátusi ülés legfontosabb napirendi pontja a 2016. évi bérfejlesztési javaslat volt. Bács Zoltán kancellár az el?terjesztés kapcsán felidézte, hogy utoljára 13 évvel ezel?tt volt béremelés az intézményben. Balog Zoltán miniszter tavaly novemberben jelentette be az oktatókat, kutatókat, tanárokat érint? 15+5+5 százalékos bérfejlesztést, míg a többi munkavállaló esetében a 150 ezer forintos illetményminimumot.

- Azóta az oktatók, kutatók, tanárok bérfejlesztésének meglett a jogi alapja és forrása: módosították a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, illetve kormányrendelet határozta meg az illetményemelést. A többi dolgozó esetében nem született meg a megfelel? jogszabályi háttér, azonban január elején a fenntartó jelezte, hogy el?irányozza, szeretné és kéri a 150 ezer forintos illetményminimumot, amit az intézményeknek saját forrásból kell finanszírozni, de ez csak rektori és kancellári felel?sség körében, az egyetem gazdasági helyzetének figyelembevételével hajtható végre. A Debreceni Egyetem a minisztérium által el?irányzott kérésen túlmen?en, a felmerül? bérfeszültségeket és a munkabékét kikezd? ellentéteket elkerülése, valamint valamennyi munkavállaló megbecsülésének jeleként egy mindenkit érint?, az alacsonyabb bérek irányában lineáris arányban növekv? illetményfejlesztést dolgozott ki, mely mindenkinél a reálbér növekedését eredményezi kisebb-nagyobb mértékben – tájékoztatott Bács Zoltán. Így a fenntartó által elvárt összeg? béremelésnél magasabb illetmény meghatározásával a közel 1700 oktató, kutató, tanári munkakörben dolgozókon kívül is – a Debreceni Egyetem további, mintegy 4 ezer dolgozójának n? a fizetése január 1-ig visszamen?leg, míg az eredeti javaslattal csupán 799 dolgozó bére változott volna. Hozzátette: a bérfejlesztési javaslat alapjait korábban a dékáni kollégiummal, majd a végleges, minden dolgozót érint? el?terjesztést az elmúlt napokban a szakszervezetek és a közalkalmazotti tanács vezet?ivel is megtárgyalták, akik egyöntet?en üdvözölték a javaslatot.

A testület támogatta az el?terjesztést, mely szerint az oktatói, tanári, kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak a munkakör fizetési fokozatára meghatározott garantált illetmény 115%-áig, 2016. december 31-ig illetménytöbbletben részesülnek. A minimálbér és a garantált bérminimum közötti rendszeres havi járandósággal rendelkez? – nem oktató, kutató, tanár, pedagógus, rezidens, központi gyakornok munkakörben – dolgozók 16,3 százalékos, a garantált bérminimum (129.000 Ft) és a 193.500 Ft közötti rendszeres havi járandósággal rendelkez?k 16,3%-tól 1,5%-ig lineáris arányban csökken?, míg a 193.500 Ft feletti rendszeres keresettel rendelkez?k egységesen 1,5% illetménytöbbletben részesülnek 2016. december 31-ig terjed? id?szakra.

A teljes illetményfejlesztés 1,9 milliárd forint bérkiáramlás-növekedést jelent az intézmény számára, melynek jelent?s részét saját forrásból biztosítja az intézmény.
A bérfejlesztés mellett egyetemi tanári pályázatok rangsorolásáról, Pro Universiate-díj, doctor honoris causa cím adományozásáról is döntött a Szenátus. Többek között módosították a Karok M?ködési Rendjét, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot. A testület támogatta duális képzés indítását a logisztikai menedzsment mesterképzési szakon és biomérnöki mesterképzési szakon, illetve angol nyelv? pszichológiai alapképzési szak, illetve az angol nyelv? épületgépészeti specializáció indításának javaslatát.
 A szerző további cikkei
„OKOS” fesztivál Mindjárt Campus Fesztivál!!!
Kollégiumfejlesztési program Több fér?hely, korszer?bb és komfortosabb környezet, nemzetközi színvonal.
Együttm?ködés a MÁV-csoporttal Együttm?ködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a MÁV-csoport.
Egyetemi díjazottak Klinikaigazgató, matematikus, sajtóf?nök – egyetemi díjes? volt a város napján.
Változatlanul az élvonalban A szeptemberben induló képzésekre jelentkez?k száma 15.223.
CAMPUS PONT - SZOLGÁLTATÁSOK
Bejelentkezés
A hét legolvasottabb cikkei
Keresés
A rovat legolvasottabb cikkei
A hónap legolvasottabb cikkei