Felsőoktatás
Folytatódik a debreceni sikersorozat
2013. december 18., Ölveti László

- El?ször is engedd meg, hogy gratuláljak! Hogy zajlott a választás?

- A választás egy hosszas folyamatot zárt le. A DOSZ alapszabálya szerint az elnökké választás feltétele egy részletes programterv készítése, amelyet a küldöttgy?léshez kell benyújtania minden pályázónak. A szervezet legf?bb döntéshozó testülete meghallgatja az elnökjelölteket, és ezt követ?en dönt a vezet? személyér?l. Elnökhelyettesnek és elnökségi tagnak is jelentkezhet az ország bármely doktorandusza vagy doktorjelöltje, nem kötelez? csatlakozni egy-egy elnökjelölthöz. Én azonban mindvégig csapatban gondolkoztam, így az elnökség hét további tagjelöltjével, valamint bizonyos szakterületek ért? képvisel?ivel együttesen dolgoztam ki azt az elnöki programot, amelyet végül támogatására érdemesnek talált a küldöttgy?lés.

- Ezek szerint a csapatod tagjai meghatározott feladatkörök ellátására jelentkeztek. Kik lettek az elnökség tagjai?

- Debreceni kollégáimmal egyetértésben valóban úgy döntöttem, hogy az idei évben el?re meghatározott feladatkörök ellátására keresünk szakembereket. Elnökként azt is láthattam, hogy nagyban növeli a DOSZ ismertségét és elfogadottságát egy fels?oktatási intézményben, ha onnan is kerül ki tisztségvisel?. Ez a tapasztalat is meger?sítette bennem azt az elhatározást, hogy az elnökség és a felügyel? bizottság minden tagját más intézményb?l kérjem fel. Munkámat általános elnökhelyettesként Keresztes Gábor, a Nyugat-magyarországi Egyetem doktorandusza, stratégiai elnökhelyettesként pedig Szávay László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorjelöltje segíti majd. Az elnökség határon túli ügyekért felel?s tagja Székely Tünde, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje, a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnöke lesz, a gazdasági ügyekért Csapó László Attila, a Szent István Egyetem doktorjelöltje lesz felel?s. A pályázati ügyekért felel?s elnökségi tagnak Budai Csabát, a Budapesti M?szaki- és Gazdaságtudományi Egyetem doktoranduszát, ifjúságpolitikai ügyekért felel?s elnökségi tagnak dr. Fazekas Kornélt, a Pécsi Tudományegyetem doktoranduszát, míg kommunikációs és küls? kapcsolatokért felel?s elnökségi tagnak Rámháp Szabolcsot, a gy?ri Széchenyi István Egyetem doktoranduszát választotta meg a küldöttgy?lés. Az öttagú felügyel? bizottság tagja lett dr. Sz?cs Henriett Diána, a Szegedi Tudományegyetem, dr. Tollas Orsolya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vajkai Edina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Illés Balázs, a Miskolci Egyetem és Szlama Adrián, a Pannon Egyetem doktorandusza.

- Melyek lesznek azok a területek, amelyekre kiemelt figyelmet fordít a szervezet?

- A legfontosabbnak a tudományos osztályok m?ködési feltételeinek biztosítását látom. Ezek a szakterületi elven szerz?d? fiatal kutatói csoportok jelentik a DOSZ közvetlen kapcsolatát a PhD- és DLA-hallgatókhoz. Az idei évben megalakult szervezetünk tizennyolc tudományos osztálya, amelyek a közeli jöv?ben kezdik meg m?ködésüket. Konferenciákat, workshopokat és táborokat szerveznek, publikációs lehet?séget biztosítanak majd tagjaiknak, amihez meg kell teremtenünk a szükséges szakmai, szervezeti és anyagi hátteret.

- Milyen eszközökkel próbáljátok majd segíteni a tudományos osztályokat?

- A legfontosabb, hogy a megfelel? szakmai nívó kialakítását és fenntartását támogassuk. Ennek érdekében olyan tudományos szervezetekkel kezdtünk együttm?ködést, mint a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Diákköri Testület vagy a Nemzeti Kiválóság Program. A szervezeti hátteret els?sorban az intézményi doktorandusz önkormányzatok és a DOSZ titkársága segítségével próbáljuk majd biztosítani: fontos feladatunk, hogy minden doktorképz? helyen biztosítva legyenek azok a m?ködési feltételek, amelyek egy jó doktorandusz önkormányzat létéhez elengedhetetlenek. Az anyagi igényeket pedig aktív pályázati tevékenységgel próbáljuk majd kielégíteni, amelyet idén egy, a szakterületért felel?s elnökségi tag koordinál majd.

- Mással is próbáljátok majd a doktoranduszok érdekeit szolgálni?

- Igen, a következ? egy éves elnökségi ciklus határozott célja, hogy kidolgozzon egy egységes min?ségbiztosítási rendszert a doktorképzések részére. Ennek el?futáraként a Debreceni Egyetem az idén részt vett egy, az els?éves doktoranduszok pályaválasztását vizsgáló kísérleti felmérés lebonyolításában. A min?ségbiztosítás további er?sítésével szeretnénk elérni, hogy a doktoranduszi vélemények mentén javíthassuk a képzések színvonalát. Ebben együtt kell m?ködnünk a Magyar Fels?oktatási Akkreditációs Bizottság mellett a versenyszféra kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytató szerepl?inek erny?szervezeteivel, vagyis a kamarákkal is. Én azt vallom, hogy a versenyszféra K+F+I tevékenysége hazánk egyik legnagyobb gazdasági er?ssége lehet, így aztán támogatnunk kell azokat a doktoranduszokat is, akik kutatásaikat nem az állami szektorban, vagyis akadémiai vagy egyetemi kutatóintézetekben, hanem magáncégeknél folytatják.

- A DOSZ hogyan tud ebben segíteni?

- Törvényben nevesített, reprezentatív érdekképviseleti szervezetként lehet?ségünk van arra, hogy felmérjük a doktoranduszok igényei mellett a versenyszférában felmerül? elképzeléseket is. Ezeket összegezve aztán az illetékes kormányzati szerepl?khöz fordulhatunk támogatást kérve. Ez a támogatás pedig – természetesen – nem csak anyagi jelleg? lehet, hiszen például egy jól el?készített jogszabály-módosítás úgy is jelent?s el?relépést hozhat, hogy közben nem okoz kiadást a költségvetésnek.

- Ez akár a nemzetközi mobilitási lehet?ségek b?vülését is eredményezheti?

- Feltétlenül. A nemzetközi mobilitás nagyon hasznos dolog, de ezt egy olyan évszázados hagyományokkal bíró iskolavárosban, mint Debrecen, nem kell bemutatni. A DOSZ komoly külügyi lépéseket is tervez a közeli jöv?ben: er?síteni szeretnénk szervezetünk jelenlétét az EURODOC-ban, a doktoranduszok európai érdekképviseletében. Ennél a kapcsolatnál több közvetlen hasznot hozhat a doktoranduszoknak az a tudományos nagyköveti rendszer, amelyet külügyes kollégáim, Czene Gréta és Gáspár Marcell dolgoztak ki. A struktúra a tervek szerint egy olyan képvisel?i hálózat kiépüléséhez vezet majd, amelyben az egyes tudományterületek magyar képvisel?it külföldi tartózkodásuk idején helyi segít?k támogatják majd, így a doktoranduszainknak kevesebb idejét emészti majd fel a hétköznapi apró-csepr? ügyek intézése, vagyis több idejük marad majd kutatni.

- Már ebb?l az interjúból is látszik, hogy rengeteg feladat és kihívás áll el?tted az elkövetkez? egy évben. Hogy tudsz ezeknek megfelelni?

- A legfontosabb, hogy a feleségem, Eszter mindenben támogat: az a biztos családi háttér, amelyet ? teremt meg, minden nap jobb munkára sarkall. Mellette nagyszer? kollégákkal dolgozhatok együtt – Budapesten Keresztes Gábor, Csapó László és Szávay László, Debrecenben pedig Körösparti Péter, Pilishegyi Péter és dr. K?míves Péter Miklós segítik munkámat. A doktoranduszok képviselete mellett pedig, amikor csak tehetem, folytatom kutatásaimat, valamint továbbra is aktív lokálpatriótaként szolgálom szül?városom, Hajdúnánás lakosait.A szerző további cikkei
Elindult a teniszszezon A Tenisztábor június 19 – július 14-ig várja napközis jelleggel a teniszez? fiatalokat.
Futballkutatók, labdarúgó szaktekintélyek A jöv? focija a tudásra épül...
Sikeres fiatalok A 2014-es szezonban, a DUSE-DEAC versenyz?i szép sikereket értek el.
Games of Thrones A mi kis tenisz Westerosunk.
Fociegyetem Megnyitotta kapuit a Debreceni Labdarúgó Akadémia edz?központja Pallagon.
CAMPUS PONT - SZOLGÁLTATÁSOK
Bejelentkezés
A hét legolvasottabb cikkei
Keresés
A rovat legolvasottabb cikkei
A hónap legolvasottabb cikkei