Szubjektv
A balti kincs
2016. mjus 24., forrás:Egyetemi Élet

Észtország gazdasági csodaként híresült el a 2000-es évek eleji gazdasági növekedése miatt, pedig az országnak a rendszerváltás után hatalmas akadályokkal kellett szembenéznie. A fejletlen infrastruktúra, a túliparosodott gazdasági szerkezet sok problémát okozott a kormánynak, és tudták, hogy gyors és intenzív fejlõdés kell apró országuknak, hogy fel tudják venni a versenyt a nyugat-európai államokkal. A rendszerváltás után, és az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges reformok meghozták a maguk gyümölcsét, ezt három ranglistán is megfigyelhetjük. A régen elnyomott, tervgazdálkodó ország mára a 175 CEE régió közül a 28. korrupciómentes gazdasága, a világ 11. gazdaságilag legszabadabb állama és az IMF- Ease of Doing Bussiness besorolásában 189 országból a 22. helyén található.

Ha új vállalkozásba kezdünk, számos tényezõt kell figyelembe vennünk, amiket még jobban szemügyre kell venni, ha külföldön akarunk szerencsét próbálni. Politikailag stabil az ország? Milyen földrajzi elõnyökkel rendelkezik más országokhoz képest? Van lehetõség exportálni a termékünket? Mennyire támogatja gazdaságpolitikája a friss vállalkozásokat? Milyen kedvezményekkel élhet egy-egy cég? Milyenek a bankolási lehetõségek? Milyen munkaerõpiaccal rendelkezik egy ország? Észtország tökéletes hely, ha vállalkozást szeretnénk alapítani több szempontból is.

 A kedvezõ földrajzi elhelyezkedéssel rendelkezõ parányi ország a rendszerváltás óta intenzív fejlõdésnek indult. A piacgazdaság kezdetén a szoros orosz kötõdés megszûnt és a gazdaságilag fontos KGST-s kapcsolatok a szocializmussal együtt a mélybe zuhantak. A 90-es évektõl a szabadkereskedelmi egyezményekkel, majd az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások révén szoros gazdasági kapcsolatokat sikerült kiépítenie a skandináv és nyugat-európai országokkal, mint például Svédország, Finnország, Németország. Elhelyezkedését kihasználva nemcsak a szomszédos balti országok és az Unió, hanem Oroszország is megmaradt fontos gazdasági partnernek, ezáltal a fogyasztók még szélesebb választékú termékskálán válogathatnak.  Legfontosabb export termékeik közé tartoznak gépek és berendezések, fa-és papíripari, élelmiszeripari és vegyi termékek.

Az infrastruktúra mára nagyon fejletté vált, ami kedvez a vállalkozásoknak. Hatékony úthálózatuk az egész országot behálózza, emellett megemlítésre méltó a vasúthálózatuk, ami legfõképp Oroszországgal áll összeköttetésben a gyorsabb cserék lebonyolítások miatt. Az északi jégmentes kikötõk fontos összeköttetések kelet és nyugat között. A balti állam ezen kívül a nemzetközi repülõhálózat része, így közvetlen járatokkal juthatunk el számtalan európai városba.

A rendszerváltás után az ország szinte a nulláról kezdte el rögös útját a piacgazdaság felé. A reformok szükségessé váltak. Egyik legjelentõsebb változáson az adópolitika ment át. Az észt adórendszer egyszerû és könnyen kezelhetõ, nem olyan, mint hazánkban. Széles adóalapok, alacsony ráták és számos adómentesség jellemzi. A kormány támogatja a vállalkozások elindítását, a cél egy innovatív ország létrehozása, emellett az adórendszerben hozott újításokkal a cégek az üzleti világ virágkorában mûködhetnek. Az adómentesség egyik leggyakoribb példája az ÁFA-mentesség. A vállalatok, Magyarországhoz hasonlóan akkor vehetik igénybe a kedvezményt, ha szolgáltatásnak nem minõsül tevékenységük, vagy az Európai Közösségen belül értékesítik terméküket, vagy exportálják egy harmadik, Európai Közösségen kívüli területre. 2000-tól külön a vállalkozóknak alakítottak ki egy egyedi vállalkozói adórendszert, ami még hatékonyabbá teszi az adóbevallást. A bevallást internetes alkalmazásokkal segítik, ezt jól szemlélteti, hogy 2014-ben a bevallások 95,4%-a online készültek el. Az adópolitkai reformok nagyon sikeresek lettek. Ezt a Tax Foundation szervezet által összeállított statisztika is mutatja: az OECD tagországok közötti adóterhek szerinti rangsorban, Észtország 2015-ben az elsõ .

Innovációs újításokra az egyik legjobb példa a telekommunikáció kialakítása, mivel a gazdasági csoda mára a világ egyik legmodernebb elektronikai kommunikációjával rendelkezik. Kevesen tudják, de Észtországból indult a Skype sikertörténete is, mára az egész országot az internet és a cyber világ teljesen behálózza. Ez nemcsak környezetbarát alternatíva, hanem az ügyintézés folyamatát is látványosan lerövidíti. A gyorsabb adminisztratív feladatok elvégzésére szolgáló digitális aláírás, az ID kártya, a web alapú projektek, valamint a szinte mindenhol elérhetõ internet. Ezen kívül kiemelkedõ az eKormányzat, valamint az ország cyber biztonsági rendszere.

A számítógépes rendszerek nemcsak az ügyintézésben vannak jelen, hanem az oktatásban is. A gyerekek már óvodás koruktól kezdve játékosan megismerkednek a programozás alapjaival, így betekintést nyerhetnek egy másik világba. Sokakban kétségeket kelthet ez az oktatási módszer, de az eredmények mást mutatnak. A Worldcrunch-nak nyilatkozó informatikatanár szerint ezek a diákok matematikából is jobbak és a logikai készségeik is fejlettebbek lesznek. Ennek látható eredményeit a PISA felmérésekben figyelhetjük meg, amiben az ország egyre jobban teljesít. A 2012-es adatok alapján már élmezõnyben, 1-2. helyen találhatóak az észt diákok szövegértés és matematika terén egyaránt. Az Oktatási Hivatal az alábbiakat mondta: „Az élen elsõsorban a távol-keleti és angolszász résztvevõk végeztek, az egyetlen más kategóriába tartozó oktatási rendszer az 1–10. helyezési tartományban Észtország. (...) Oktatási rendszerünk eredménye az átlag alattiak közé tartozik, 450 képességpont. Átlagpontszámunk nem különbözik Izrael és Chile eredményétõl. Nincs olyan OECD-ország a résztvevõk között, amelynél statisztikailag mérhetõen jobban teljesítettünk volna, a három nálunk is kevésbé sikeres partnerország Brazília, az Arab Emírségek és Kolumbia.”

A világ egyik legrugalmasabb munkaerõpiacával rendelkezik Észtország, ahol a szakképzettség és a motiváltság uralkodik. Az országban a szakszervezetek és a munkavállalók között harmónia van, így ritkaságnak számít a sztrájk is. Az emberek alkalmazkodó és jó teljesítõképességük miatt sikerült az országnak gyorsan kilábalnia mind a rendszerváltás, mind a pénzügyi válság miatti gazdasági mélypontból.

Az észt bankrendszer a nyolcvanas évek végéig a szovjet egyszintû bankrendszer része volt, majd az ország részt vett a Szovjetunió utolsó éveinek bankreformjaiban, amelyek magukba foglalták specializált állami bankok és néhány új kereskedelmi bank megalapítását, többek között néhány magánbankét is. Az észt központi bank a bankrendszerbe való külföldi befektetéseket azért ösztönzi, mert ez növeli a versenyt az észt bankok között és emeli a bankok színvonalát. Mára a kontinens egyik legelismertebb bankrendszere közé sorolható. 2011 óta az ország csatlakozott az euró övezethez, ami pozitív hatással volt a rendszerre, még megbízhatóbbá vált, valamint a pénzügyi stabilitás nyugalmat adott a befektetõknek és széleskörû pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak mind a helyi, mind a külföldi vállalkozóknak.

A jogalkotási rendszer, törvények és a versenypolitika az Európai Uniós jogszabályokkal összhangban van. Minden természetes vagy jogi személy, aki befektetõ egyenlõ jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A versenyképesség, az innováció és a fejlõdés fenntartását nagyon fontosnak tartják, így különösen szigorú büntetést kapnak a korrupt, törvénybe ütközõ tevékenységek, valamint a plágiumok.

Mint ahogy a bevezetésben említettem az egyik fontos tényezõk közé tartozik az ország gazdaság politikája, valamint, hogy milyen jóléti rendszerrel rendelkezik az állam, hiszen teljes képet kell kapnunk arról milyen az ország fejlettségi szintje, valamint arról is, hogy az emberek milyen körülmények között élnek.

Az elmúlt idõszakban az életszínvonal gyors ütemben emelkedett, és egyre jobban megközelíti az Európai Uniós átlagot. A vállalkozások támogatása, valamint a munkaerõpiac hatékonyságának javítása kulcsfontosságú feltételek a fenntartható gazdasági fejlõdés szempontjából. Ezt a kormány is észrevette és ezeket figyelembe véve alakítja ki a gazdasági intézkedéseket. A fiskális politika egyik legfontosabb célja, hogy támogassa a makrogazdaság stabilitását a piacok szabad mûködését (hatékonyságával és rugalmasságával), figyelembe vegye azokat a kockázati elemeket, amik veszélyeztetnék a gazdaság állandó fejlõdését. Ezek azért is különösen lényeges részei a gazdaságpolitikának, mert ezek biztosítják a hatékony gazdasági mûködést a valutarendszerben.

2015-tõl a kormány a gazdaság három fontosabb részére fog koncentrálni hosszútávon; a stabil gazdasági környezet elõteremtésére, az elegendõ befektetési pénzalapok biztosítására, valamint a munkaerõpiaci problémák kezelésére, mint a munkanélküliség csökkentése és az öregedõ társadalommal kapcsolatos kérdések megoldása. Középtávon a kormány legfontosabb célja, hogy folytassa költségvetési politikáját, és az államháztartás szufficites legyen. A szigorú költségvetési politika biztosítja az alacsony államadósságot.

Az észt kormány 2019-ig megoldandó problémáit, a legfontosabb feladatait, öt prioritás szerint csoportosíthatóak:

•    Az elsõ ezek közül a nemzetbiztonság kérdése (növelése). A védelmi kiadásokat a jelenlegi szinten kell tartani, ami a GDP 2%-a.

•    A második prioritást a gazdasági növekedés támogatása, valamint a munkát terhelõ adók csökkentése élvezi. Az ország vezetõi az Európai Uniós munkavállalónkénti termelékenységi átlagot szeretnék elérni, ami most 79,1%, valamint a foglalkoztatási rátát 75,7%-ra kívánják növelni, továbbá a tényleges munkát terhelõ adókulcsot 33,1%-ra csökkenteni.

•    Harmadik prioritásba a foglalkoztatás, a munka minõségének javulása tartozik, ahol a kormány támogatja a tovább- és szakképzési lehetõségeket az aktív népesség számára. Számszerûsítve az abszolút szegénységi rátát 5,9%-ra, valamint a szakképzetlen lakosságot, akik nem rendelkeznek semmilyen speciális vagy szakképzéssel 26%-ra tervezik leszorítani.

•    Mint Európa legtöbb országában, így Észtországnak is az öregedõ társadalom szociális és gazdasági problémáival kell megküzdenie. A negyedik prioritásba a népesség növelése és a családok támogatása került. Itt a legfontosabb cél az, hogy a születések számát növelni tudják. A kitûzött arány 1,67 gyermek anyánként, valamint a kormány felveszi a küzdelmet a szegénységgel és a hátrányos helyzetben levõ családokat, gyermekeket kívánja támogatni; a rossz körülmények között élõ gyermekek arányát 7%-ra csökkentenék.
•    Végül az utolsó prioritásba tartozik az állami és helyi közigazgatás reformosítása. Ebben a szekcióban a vidéki foglalkoztatási rátát és a közigazgatásban dolgozók arányát szinten tartanák.

Észtország a rendszerváltás és a gazdasági válság akadályait is jól vette és gyorsan ki is tudott jutni a mélypontból. Mára egy gazdaságilag stabil, innovatív országgá sikerült alakulnia, ami a startup vállalkozások fellegvárává nõtte ki magát.

 A szerz tovbbi cikkei
Délibábszínház Ha van örömteli visszakapaszkodás az életbe, akkor az Bérczesi Róberté.
Sörforradalom a konyhában Sok gyakorlással otthon is finom sör készíthetõ.
Nemzetközi konfliktusok Új formái, és gazdasági következményei.
Társasjáték Sokan próbálták ki a DE óriás társasjátékát, amelynek bábui maguk a résztvevõk.
Campus Sportfesztivál Siess, Nevezz!
CAMPUS PONT - SZOLGLTATSOK
Bejelentkezs
A ht legolvasottabb cikkei
Keress
A rovat legolvasottabb cikkei
A hnap legolvasottabb cikkei